Rapport: Hur hållbart reser offentlig sektor?

Varje år lägger den offentliga sektorn miljoner skattekronor på tjänsteresor. Men trots att myndigheter, landsting och kommuner ska ta social och ekologisk hänsyn, görs inte tillräckligt för att se till att jobbresorna är hållbara. Det visar en ny granskning av 28 myndigheter, landsting och kommuner från Fair Action och Schyst resande.

/6 september, 2018/Nyheter/
s-bahn-2430340_1920

Rapporten rekommenderar att offentliga sektorn antar tydliga resepolicys för att se till att tåg och kollektivtrafik prioriteras framför flyg och bil. Foto: Pixabay

Att resa hållbart handlar till exempel om att göra kloka val för klimatet, se till att vi får rimliga villkor i arbetslivet, motverka alkoholmissbruk, förhindra sexuell exploatering, slå vakt om barns rättigheter och minska fattigdomen.

Hållbarhet en del av uppdraget

Regeringen har slagit fast att Sverige ska ta täten i genomförandet av Agenda 2030. Att offentliga upphandlingar ska bygga på hållbarhet är rentav ett uttalat mål i agendan. Även SKL uppmanar landsting, regioner och kommuner att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet. ”Ni genomför politiken och förändrar samhället … och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.”

Men hur ser det ut när våra statliga myndigheter, kommuner och landsting reser i jobbet? Använder de sina möjligheter att ställa miljökrav och etiska krav?

Granskning av 28 myndigheter, landsting och kommuner

I en ny rapport analyserar Fair Action och Schyst resande vilka hållbarhetskrav 28 slumpvis utvalda myndigheter, landsting och kommuner ställer vid resor i tjänsten. Vi tittar också på vilka verktyg man kan använda för att närma sig hållbara tjänsteresor.