Ny rapport: Så kan företag verka för levnadslön i sin produktion

19 februari 2015 I dag kan få av de arbetare som tillverkar kläder och andra konsumtionsvaror för svenska företag leva på sin lön. I vissa tillverkningsländer innebär en minimilön bara en tredjedel av en levnadslön, trots att FN slagit fast att alla som jobbar har rätt att just kunna klara sig på det man tjänar. Ska det behöva vara så?

/19 februari, 2015/Nyheter/
Labour Behind the Label, Shen Zhou garment factory (Cambodia)

Foto: Will Baxter

Arbetarnas dröm om en lön som går att leva på kan bli verklighet. En stor del av ansvaret vilar på de företag som handlar med länder som exempelvis Bangladesh och Kambodja. Det är dock få företag idag som jobbar aktivt för att hantera de orimligt låga lönenivåerna och många har inte ens frågan på dagordningen menar Charlie Aronsson, projektledare på Fair Trade Center (numera Fair Action):

‒ Vi vill visa att alla företag, stora som små, oavsett bransch kan komma igång idag och arbeta för att höja lönerna i sin leverantörskedja. Ett första steg är att frågan kommer upp på agendan och att man ser att det egna företagets agerande påverkar lönenivåerna i produktionen.

Som en hjälp för företagen har Fair Trade Center nu tagit fram en verktygslåda med praktiska råd för att kunna påverka arbetarnas löneutveckling. Fair Trade Center väljer att dela upp verktygen i två grupper: Verktyg för att öka arbetarnas medbestämmande och verktyg som rör företagets egna inköpsmetoder. Arbetarnas rätt till facklig organisering och representation, är på många sätt en förutsättning för ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Men utan att det köpande företaget själva har beslutat om vad en levnadslön är och när den ska vara verklighet i de länder man verkar blir det svårt att bedriva ett konstruktivt arbete.

Det finns i dag en lång rad positiva exempel på företag av olika storlek som använder olika verktyg för levnadslön, vad Fair Trade Center dock saknar är en sammansatt strategi med tydliga mål och tidtabeller.

Fair Trade Centers rekommendationer till företag:

  • Anta en policy som inkluderar levnadslön
  • Gör en riskanalys av lönenivåer
  • Utforma en levnadslönsstrategi
  • Var transparanta i sitt arbete med levnadslön