Efter utdragna processen: Nytt EU-direktiv om företagsansvar äntligen godkänt

Efter en månad av uppskjutna omröstningar, godkände EU:s medlemsländer 15 mars ett nytt EU-direktiv som tydligare fastställer företags ansvar för påverkan på människor och miljö i hela leverantörskedjan. 24 april godkändes direktivet slutgiltigt av Europaparlamentet. Trots det efterlängtade beskedet, är det efter de många förhandlingarna nu ett urvattnat direktiv som antas.

/20 december, 2023/Nyheter, Toppnyhet/
banner-2608475_1280

Sverige hade som enda land tidigare aviserat att man skulle rösta nej till lagstiftningen, men under omröstningen valde man istället att lägga ned sin röst.

Direktivet är efterfrågat, eftersom det bland annat kommer att underlätta för arbetstagare i produktionsländer att få gottgörelse vid kränkningar på arbetsplatsen.

Bakgrund
Efter tre års arbete togs en ny EU-lagstiftning gällande företagsansvar fram i början av året. Lagstiftningen kallas CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) eller Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Den fastställer företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter och miljö i sin verksamhet och leverantörsled. 

Den 28:e februari samlades EU:s Ständiga representanternas kommitté (Coreper), angående antagandet av lagstiftningen CSDDD. Medlemsstaterna lyckades inte enas och enligt uppgifter till organisationen Swedwatch så var Sverige det enda land som tydligt aviserat att de inte stöttade förslaget. Detta trots att näringsliv, fackförbund och civilsamhället tydligt uppmanat regeringen att de ska stå fast vid sitt ja till direktivet. 

Det belgiska ordförandeskapet i EU hade sedan några veckor på sig att samla en majoritet för förslaget till lagen för att det skulle hinna röstas igenom innan EU-parlamentsvalet i juni. Tiden höll på att rinna ut och Fair Action uppmanade därför, tillsammans med runt 70 andra civilsamhällesorganisationer, fackförbund och akademiker, regeringen att rösta ja till förslaget i ett gemensamt uttalande. Fair Action skrev också en debattartikel med uppmaningen till Sveriges regering att stå upp för mänskliga rättigheter och miljö och rösta för CSDDD.

Vill du veta mer om lagstiftningen och civilsamhällets perspektiv?