Sveriges regering riskerar att förhindra ny EU-lagstiftning om företagsansvar

Efter tre års arbete togs en ny EU-lagstiftning gällande företagsansvar fram i början av 2024. Lagstiftningen kallas CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) eller Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, och den fastställer företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter och miljö i sin verksamhet och leverantörsled.

/20 december, 2023/Nyheter, Toppnyhet/
banner-2608475_1280

Den 9:e februari skulle en omröstning ägt rum i EU:s Ständiga representanternas kommitté (Coreper), angående antagandet av lagstiftningen, men det rapporterades först samma dag att omröstningen blivit uppskjuten till nästkommande vecka. Efter att Tyskland i förväg uttryckt planer på att rösta nej i omröstningen följde flera länder efter, däribland Sverige. Svenska civilsamhället, inklusive Fair Action, upprördes över nyheten att Sverige var redo att vända ryggen till en lagstiftning som värnar om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, och uppropet #backaintenu tog fart och spreds i sociala medier.

När beskedet sedan kom om uppskjutandet av omröstningen skapades en möjlighet för civilsamhället och medborgare att hinna visa sitt stöd för lagstiftningen och sätta press på Sveriges regering att rösta för antagandet av CSDDD. Exempelvis har Fair Trade Sverige tagit fram en färdig mejlmall om en vill vara med och utkräva ansvar från Sveriges regering.

Efter att den nya omröstningen, som skulle ägt rum onsdag 14 februari, också blev uppskjuten, beräknas nu omröstningen hållas onsdag 21 februari.

Vill du veta mer om lagstiftningen och civilsamhällets perspektiv?