H&M, använd vinsten till sömmerskornas löner!

Istället för att dela ut vinsten till aktieägarna borde H&M använda pengarna till att höja sömmerskornas löner. Det föreslår Fair Action tillsammans med Clean Clothes Campaign. På H&M:s stämma den 7:e maj kommer banker och pensionsfonder som är ägare i H&M att ta ställning till förslaget.

/1 april, 2019/Nyheter/
H&M

Coronapandemin har slagit hårt mot tusentals textilarbetare som inte fått ut sina lagstadgade löner och avgångsvederlag. H&M måste garantera att arbetarna får den ersättning de har rätt till. Det menar Fair Action i ett aktieägarförslag till H&Ms årsstämma.

Frågor och svar 

Vad går förslaget ut på?

Vi föreslår att H&M istället för att dela ut sin vinst till aktieägarna sätter pengarna i en fond, som sen används för att höja lönerna. Vi vill att H&M  ska använda fonden för att börja betala högre inköpspriser till leverantörerna som de beställer kläder ifrån.  Det behövs också bevakning av att prispåslaget som H&M betalar faktiskt förs vidare till sömmerskorna. Vår uträkning visar att den föreslagna aktieutdelningen skulle räcka till att dubbla lönerna för alla som syr åt H&M i Bangladesh under fem år.

Varför har ni valt att bli aktieägare och lägga ett aktieägarförslag?

För att H&M ska höja sömmerskornas löner krävs ett tryck från många olika håll, också från de banker och pensionsfonder som är delägare i H&M. Vi vill att banker och pensionsfonder tar chansen och använder det stora inflytande de har som ägare. Ett aktieägarförslag gör att alla aktieägare som deltar på årsmötet 7 maj behöver ta ställning, det är viktigt i sig.

Varför är förslaget viktigt?

Idag har många av de som tillverkar H&M:s kläder inte råd med ordentlig mat, boende och sjukvård till sig och sina barn. En kvinna som vi intervjuat i Bangladesh som syr åt H&M jobbar upp till 13 timmar per dag, sex dagar i veckan, för att få ekonomin att gå ihop. Och då har hon ändå bara råd att hyra ett plåtskjul utan egen toalett till sig och sin dotter. Lönen tar ofta slut någon vecka innan löning, och då måste hon låna pengar av grannarna för att kunna köpa mat.

Varför tycker ni att bankerna har ett ansvar för sömmerskornas löner?

Banker och pensionsfonder har hand om våra sparpengar, och i många svenskars fonder finns aktier i H&M. Många småsparare vill att banker och pensionsfonder tar ett större ansvar och driver på H&M att höja sömmerskornas löner.