Framsteg 2021

Fortsatt arbete för säkra klädfabriker i Bangladesh och EU-lagstiftning på gång om företagsansvar. Vi sammanfattar vilka steg i rätt riktning som Fair Action bidrog till under 2021.

/15 januari, 2022/Nyheter/
4. Arbetare

Sömmerska i Bangladesh. Fotograf: Pieter van de Boogert/Clean Clothes Campaign

Under året har Fair Action bidragit till att:

  • H&M meddelar i sin hållbarhetsrapport 31 mars att lönenivån för de anställda nu vägs in när de väljer vilka leverantörsfabriker de ska lägga beställningar hos. Detta kan fungera som ett incitament för leverantörerna att höja lönerna för att få fler eller större ordrar. Detta är något som Fair Action har rekommenderat H&M under flera år och lyft i våra granskningar.
  • H&M skrev på förlängningen av arbetsmiljöavtalet i Bangladesh, vilket leder till att 14 andra svenska bolag skriver på 1 september. Det ursprungliga avtalet togs fram efter kollapsen av klädfabriken Rana Plaza där 1 134 människor miste livet 2013. Avtalet är en överenskommelse mellan köpande företag och fackförbund att arbeta tillsammans för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön i fabrikerna. Det handlar till exempel om att se till att det finns fungerande nödutgångar, att elektriska ledningar inte utgör en brandfara och att balkar och pelare som håller upp en byggnad är rätt konstruerade. Fair Action bidrog till att de svenska bolagen skrev under genom opinionsbildning, kampanjarbete och lobbying.
  • Ellos skrev på förlängningen av arbetsmiljöavtalet i Bangladesh. Den 9 december hjälpte vi personer som nominerats till priset ”Ellos Awards” att kontakta Ellos och fråga varför de inte vill skriva på arbetsmiljöavtalet för sina leverantörsfabriker i Bangladesh. Den 10 december meddelade Ellos att de skriver under.
  • Den 10 mars röstade EU-parlamentet ja till att ge grönt ljus till kommissionen att ta fram ett lagförslag kring företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, så kallad due diligence. Omröstningen gav en stark signal att parlamentet vill att EU-kommissionen tar fram ett ambitiöst lagförslag. Inför omröstningen var Fair Action med och tog fram ett brev från civilsamhället till svenska europaparlamentariker med en uppmaning att rösta ja. I omröstningen röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Vänsterpartiet och Liberalerna ja. Sverigedemokraterna röstade nej, och Moderaterna och Kristdemokraterna avstod.
  • Kampanjen “Visa handlingskraft” avslutades den 22 januari genom att de 21 070 underskrifterna som samlats in lämnades över till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. De som ställt sig bakom kampanjen uppmanade regeringen att arbeta för att få en lagstiftning på plats som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Hallberg gav vid överlämningen besked om att Sverige ska driva att EU-lagförslaget om företags ansvar för mänskliga rättigheter ska gälla alla företag oavsett bransch. Och dessutom nämnde hon att en lagstiftning utan konsekvenser för de företag som bryter mot den blir tandlöst. Under mötet refererade hon också till problemet med låga löner i leverantörskedjorna.
  • Tre av sex svenska näthandlare som Fair Action granskat i rapporten Time to deliver, BubbleroomNa-kd och Ellos, går ut med offentliga leverantörslistor. Det gör att det går att få insyn i hur arbetsvillkoren ser ut.
  • Modeföretaget Totême som Fair Action tidigare granskat offentliggjorde en lista över sina leverantörsfabriker. Det gör att det går att få insyn i hur arbetsvillkoren ser ut.
  • 600 elever har använt Fair Actions material för gymnasieskolan. Syftet är att unga ska få verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete.