Studiematerial: Vi handlar, vem betalar?

Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart. Men vilka är dom? Det ska du och dina elever ta reda på, med vår hjälp. För vi vet att det går att påverka företagen. Fair Action utvecklar just nu ett studiematerial tillsammans med gymnasieelever. Målet är att utrusta dem med verktyg så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete.

Maria Sjödin

Utbildningsmaterialet består av bland annat vägledande videos och informativa filmer om de branscher Fair Action granskar.

Gymnasielärare – se hit!

Flera av övningarna finns redo att använda på lektioner idag. Maila emma@fairaction.se för tillgång samt övriga frågor. Materialet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt med start mars 2022.

Hur ser egentligen företagens hållbarhetsarbete ut?

Just nu utvecklar Fair Action ett utbildningsmaterial tillsammans med gymnasieelever. Syftet är att unga ska få verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företag. Det treåriga projektet “Vi handlar, vem betalar?” drivs tillsammans med Ung Media Sverige och finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Projektets utbildningsmaterial är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling och syftar till att ge elever på gymnasiet:  

  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, med särskilt fokus på levnadslön, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.
  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och internationella riktlinjer som exempelvis de mänskliga rättigheterna i arbetslivet (ILO:s åtta kärnkonventioner).
  • Ökad handlingskompetens och att de som konsumenter och framtida arbetstagare har makt att ställa krav på att företagen att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.   

Intresserad av att veta mer?
Hör av dig till ansvarig projektledare Emma Grönlund.
Epost: emma@fairaction.se
Telefon till kansliet: 070-940 21 13