Framgångar 2023

Svenska modeföretag förbättrar säkerheten på klädfabriker och en ny EU-lag om företagsansvar. Vi listar segrar som Fair Action bidragit till under året.

/4 januari, 2024/Nyheter/
Zehra-protest-1024×497

Zehra Kahn, generalsekreterare på Home Based Workers Federation i Pakistan, välkomnar att säkerhetsavtalet börjar gälla i landet.

Fair Action har bidragit till att:

  • Sju svenska företag har skrivit under det avtal som ska förbättra säkerheten för hundratusentals anställda i Pakistans kläd- och textilfabriker. Avtalet är en överenskommelse mellan globala fack och företag. Avtalet bygger på modellen som använts framgångsrikt i Bangladesh, där arbetet lett till att över 120 000 förbättringar har gjorts av nödutgångar, brandvarnare och elektriska ledningar. Fair Action har haft kontakt med flera av bolagen och uppmanat dem att skriva under.
  • 46 företag har skrivit på ett internationellt arbetsmiljöavtal för att se till att kläd- och textilfabriker är trygga arbetsplatser. Avtalet löper över sex år. Under avtalet finns landprogram gällande Bangladesh och Pakistan (se ovan).
  • Lindex började att redovisa snittlöner i sina leverantörsfabriker i sin hållbarhetsrapport, en rekommendation som Fair Action länge lyft fram.
  • Efter Fair Actions granskning av hur svenska företag arbetar förebyggande mot könsbaserat våld och trakasserier I produktionen, har flera företag tagit steg för att skärpa arbetet. Indiska kommer att inkludera fackföreningar som intressenter i sin framtida riskanalys i hållbarhetsrapporten. Åhléns kommer att öka sina insatser för minimering av risker gällande mänskliga rättigheter. Indiska har åtagit sig att inkludera könsspecifikt våld och trakasserier som en mänsklig rättighetsrisk i sina framtida riskanalyser. Cellbes nämner för första gången könsbaserat våld i sin riskanalys i hållbarhetsrapporten.
  • EU-klubbade i december igenom en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Även om lagen har brister, är den ett stort steg framåt för möjligheterna att utkräva ansvar från företag.