11 av 23 skoföretag vägrar svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete

20 juni 2016

Idag släpper Fair Action en rapport om hur europeiska skoföretag hanterar risker i sina leverantörskedjor avseende kränkningar mot mänskliga rättigheter. Bland företagen som granskats finns Nilson Group, Euro Sko, Ecco och Deichmann.

/20 juni, 2016/Nyheter/
GMB Akash

Arbetare på ett garveri i Hazaribagh, Bangladesh. På garveriet behandlas djurhudar för att bli till mjukt läder. Foto: GMB Akash

I december 2015 grips 21 människorättsaktivister i samband med en strejk vid en skofabrik i Guangdong i Kina. Sex månader senare sitter två kvar, arresterade utan rättegång. Samma månad dör tre arbetare när de ska rengöra en avfallstank i ett garveri i Kolkata, Indien. Det här är inga enstaka händelser utan illustrerar väl de risker som de som tillverkar våra skor utsätts för.

För att uppmärksamma riskerna och för att hjälpa konsumenter att få en bild av vilka företag som gör mer och vilka som gör mindre för att åtgärda problemen bad Fair Action och Change Your Shoes 23 europeiska skoföretag svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete. Överraskande nog valde endast 12 företag att svara på enkäten. Av de som inte svarade märks märken som Ecco och Birkenstock.

– Det är ytterst allvarligt och överraskande att se den här bristen på transparens inom skoindustrin 2016. Att vara öppen med de systematiska problemen i branschen är ett första steg att komma till rätta med dem, menar Charlie Aronsson, projektledare på Fair Action.

FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter ställer tydliga krav på företag som är verksamma inom riskfyllda branscher att rapportera om och ta ansvar för risker i företagens värdekedja. Trots detta väljer endast 9 av 23 företag som ingår i rapporten att hållbarhetsrapportera. Bland de 14 företag som väljer att inte rapportera om utmaningar i sina leverantörskedjor märks Clarks och Deichmann.

– Det är glädjande att se att både Euro Sko och Nilson har deltagit i undersökningen och att bägge företagen hållbarhetsrapporterar, men nu börjar det verkliga arbetet: att åtgärda problemen, inte minst i garverierna, fortsätter Charlie Aronsson.

Ett av de systematiska problem som inget av de 23 undersökta företagen har tagit itu med är att säkerställa löner i leverantörskedjan som arbetarna kan leva på, en så kallad levnadslön.

Här kan du läsa en svensk kortversion av rapporten.

Här kan du läsa Euro Skos kommentar på rapporten.