Gymnasiematerial om hållbar turism

Fair ActionStudiematerial

Vi reser mer än någonsin. Och dagens unga kommer antagligen att resa ännu mer än tidigare generationer. För dig som är gymnasielärare finns nu ett nytt material med tillhörande lärarhandledning om hållbar turism.

Broschyr: Passar skorna?

Maria SjödinStudiematerial

Foto: GMB Akash

Den globala skoindustrin är en växande industri. Dess tillväxt går att förklara med flera faktorer, bland annat den ständigt ökande efterfrågan, bl a från traditionella producentländer som Kina och Indien.

En lön att leva på – Film och lärarhandledning

Fair ActionStudiematerial

Lönenivån för de anställda i textilfabriker är i många länder otillräcklig för att arbetarna och deras familjer ska kunna leva ett drägligt liv. I t.ex. Bangladesh och Kambodja ligger lönerna långt under den lön som krävs för att täcka grundläggande behov såsom mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn och sjukvård.

Broschyr: Vilket e-slöseri!

Fair ActionStudiematerial

Foto: SOMO

“Vilket e-slöseri!” handlar om det växande problemet med elektroniskt avfall. Våra gamla datorer och mobiler hamnar ofta på gigantiska soptippar i Afrika och Indien. Broschyren ger konsumenter tips på vad man kan göra för att bidra till att e-avfallet minskar.