Studiematerial: Vi handlar, vem betalar?

“Vi handlar, vem betalar?” ger gymnasieelever verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete. Materialet är framtaget tillsammans med unga med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Utbildningsmaterialet består av bland annat vägledande videos och informativa filmer om de branscher Fair Action granskar.

Hur ser egentligen företagens hållbarhetsarbete ut?

Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart. Men vilka är dom? Det ska du och dina elever ta reda på, med vår hjälp. För vi vet att det går att påverka företagen.

Fair Actions utbildningsmaterial utvecklas tillsammans med gymnasieelever med syftet att unga ska få verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företag. Det treåriga projektet “Vi handlar, vem betalar?” drivs tillsammans med Ung Media Sverige och finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

Besök den digitala plattformen

På vihandlarvembetalar.se har vi samlat massvis med övningar, lektionsupplägg och granskningsverktyg. Som lärare kan du också ta del av goda nyheter och lära dig mer om hur du kan prata med eleverna om hållbarhet och ansvar.

Projektets utbildningsmaterial är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling och syftar till att ge elever på gymnasiet:

  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, med särskilt fokus på levnadslön, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.
  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och internationella riktlinjer som exempelvis de mänskliga rättigheterna i arbetslivet (ILO:s åtta kärnkonventioner).
  • Ökad handlingskompetens och att de som konsumenter och framtida arbetstagare har makt att ställa krav på att företagen att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Intresserad av att veta mer?
Hör av dig till ansvarig projektledare Elin Tjernström
Epost: elin@fairaction.se
Telefon till kansliet: 070-940 21 13