Sponsorer av En svensk klassiker har långt till mål på hållbarhetsområdet

3 juli 2015 Imorgon tävlar över 8 000 personer om förstaplatsen i Vansbrosimningen. Samtidigt visar en kartläggning som Fair Trade Center gjort att sportföretagen som sponsrar loppen i En svensk klassiker ligger långt efter klungan när det gäller att ta ansvar för arbetsvillkoren hos sina leverantörer i Asien.

Sponsorer av En svensk klassiker har långt till mål på hållbarhetsområdet

Foto: Mickan Palmqvist

Fair Trade Centers genomgång omfattar sportkedjorna Intersport, Stadium och Team Sportia, som alla sponsrar lopp som ingår i En svensk klassiker. Tillsammans står de tre företagen för nästan hälften av den svenska sportmarknaden. I granskningen har Fair Trade Center tittat på hur företagen arbetar för att förbättra arbetsvillkoren hos sina leverantörer för egna märken av till exempel t-shirts, sockor och träningskläder.

Majoriteten av leverantörerna för sportkedjornas egna märken finns i asiatiska länder som Kina, Bangladesh och Taiwan, där extremt långa arbetsdagar och låga löner är vanligt. Granskningen visar att kedjorna hamnat på efterkälken i jämförelse med exempelvis modebranschen, när det gäller att kontrollera och förbättra arbetsvillkor hos leverantörerna. En stor del av produkterna i Intersports och Stadiums sortiment av egna märken tillverkas i Bangladesh, där minimilönen på motsvarande ca 560 kr i månaden gör att många arbetare lever i extrem fattigdom. Trots detta har ingen av kedjorna något pågående arbete för att få upp arbetarnas löner. Enligt den bangladeshiska tankesmedjan Centre for Policy Dialogue skulle arbetarna behöva nästan tre gånger så hög lön för att kunna se till att de själva och deras familjer får en näringsriktig kost. En förutsättning för att lönerna ska kunna höjas hos leverantörerna är att arbetarna kan förhandla om lönen och därför är det avgörande att företagen arbetar för facklig organisering och kollektiva förhandlingar.

– Det är anmärkningsvärt att Intersport och Stadium inte jobbar aktivt med att få upp lönerna med tanke på att de låga lönerna i Bangladesh leder till undernäring hos både barn och vuxna, säger Maria Sjödin, tf verksamhetschef på Fair Trade Center.

När det gäller transparens får alla tre sportkedjorna underkänt i granskningen, eftersom inget av företagen publicerat en lista över sina leverantörer. Detta trots offentliga leverantörslistor nu publiceras av många modeföretag, såsom H&M, KappAhl och Lindex.

– Sportföretagen ligger långt efter modeföretagen när det gäller öppenhet, säger Maria Sjödin. Genom att inte redovisa vilka leverantörer de anlitar försvårar de granskning av arbetsförhållanden på fabrikerna.