Ny rapport lyfter barns utsatthet inom turismen: Ingen barnlek på populära semesterorter

11 november 2013 En ny rapport från nätverket Schyst resande granskar barns utsatthet på några av svenskarnas mest omtyckta resmål i Thailand, Sydafrika och Kambodja. Rapporten pekar också på riskerna med den nya trenden volontärturism.

Ny rapport lyfter barns utsatthet inom turismen, redigerad

Foto: Catrin Rosquist

De senaste åren har volontärresor blivit allt mer populära och många ungdomar åker till låglöneländer för att arbeta på bland annat barnhem. Men det finns tydliga tecken på att barnen far illa. Schyst resandes rapport visar till exempel att barn som bor på barnhem, kopplad till volontärverksamhet, påverkas negativt av den höga omsättningen av personal och att flera barn har föräldrar vid liv som på olika sätt tvingats lämna sina barn på barnhemmet.

I Kambodja har till exempel en barnhemsindustri byggts upp, där turister och volontärer bidrar med pengar och tid som i slutändan leder till att barn som i själva verket inte ska vara på barnhemmen, blir kvar.

– Vi avråder helt från volontärarbete på barnhem, säger Catrin Rosquist, researcher på Fair Trade Center. Direkt arbete med barn ska bedrivas av permanent personal som har lämplig utbildning och kompetens.

Rapporten kartlägger situationen för barn som lever runt och i turistindustrin, ofta i miljöer där utnyttjande och övergrepp av barn är vanligt. Barn som arbetar på restauranger och på hotellbyggen, säljer souvenirer till turister på gatan och barn som exploateras i sexturismen är vanligt förekommande. En utbredd fattigdom utgör ofta grundproblemet. Föräldrar och deras barn är extremt utsatta, speciellt migrantfamiljer.

Ersättningen till föräldrar som arbetar i turismsektorn räcker ofta inte till för att täcka familjens grundläggande behov. Arbetsdagarna är ofta mycket långa vilket gör att deras barn många gånger växer ofta upp utan föräldrars tillsyn.

– Aktörer i turismindustrin har ett ansvar att erbjuda anständiga arbetsvillkor, inte minst för att det påverkar de anställdas möjlighet att se till att deras barn kan leva ett värdigt liv, säger Helena Myrman, projektledare för Nätverket Schyst resande.

Researrangörer och andra aktörer i branschen bör dessutom arbeta för barns rättigheter genom att implementera de så kallade barnrättsprinciperna som utvecklats av Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact.
Schyst resande framhåller också att det är viktigt att turister känner till barns situation på resmålet för att kunna agera utifrån den verklighet barnen upplever. Rapporten ger rekommendationer för vad resenärer kan göra för att skydda barns rättigheter.