Ny rapport: AP-fonderna bidrar till förlust av arter och ekosystem

17 juni 2014 AP-fonderna investerar miljontals kronor i företag som bidrar till förstörelse av unika naturområden, avskogning och klimatförändringar. Fonderna förvaltar över 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital men har otillräckliga strategier för att minska miljöeffekterna. Det visar en rapport från Fair Trade Center som tagits fram med stöd av WWF.

Cargills Problems With Palm Oil_David Gilbert – RAN

Foto: David Gilbert/Rainforest Action Network

– Vi uppmanar nu Allianspartierna och Socialdemokraterna i riksdagens pensionsgrupp att kräva riktlinjer som gör att fonderna minskar sin negativa påverkan på biologisk mångfald, säger Maria Sjödin, kommunikationsansvarig på Fair Trade Center och huvudansvarig för rapporten.

AP-fonderna har innehav till ett värde av 470 miljoner kronor i de amerikanska jordbruksföretagen Archer Daniels Midland och Bunge som dominerar världshandeln med soja från Sydamerika. Trots att expansionen av sojaodlingar är en av de viktigaste orsakerna till förlust av arter och ekosystem i Sydamerika, har fonderna inte fört någon dialog med företagen.

Fonderna investerar också i Wilmar International som kontrollerar 45 procent av världshandeln med palmolja. Företaget anklagas för involvering i omfattande skövling av regnskog i Indonesien, men AP-fonderna har inte försökt påverka bolaget under 2013. Fondernas passivitet när det gäller fossila investeringar kritiseras också.

– AP-fonderna gör bara mycket begränsade insatser för att minska sin exponering mot företag som utvinner fossila bränslen, trots att klimatförändringarna är en viktig orsak bakom den snabba minskningen av biologisk mångfald, säger Maria Sjödin.

Rapporten lyfter fram den pågående översynen av pensionssystemet som en möjlighet att se till AP-fondernas investeringar inte bidrar till att förstöra och utarma jordens ekosystem. Ett krav är att pensionsgruppen ser till att de hållbarhetsriktlinjer som ska tas fram säkerställer att fonderna redovisar resultat från sitt miljöarbete.

– Regleringen av fonderna bör utgå från vetenskapliga fakta och styra mot investeringar i företag som arbetar proaktivt för att bevara biologisk mångfald och säkra klimatet för framtida generationer, säger Magnus Emfel, expert på klimat och gröna finanser på WWF.

Rapporten är finansierad med stöd från WWF:s initiativ Innovativ naturvård vars syfte är att stödja idéer och projekt som främjar biologisk mångfald och minskade ekologiska fotavtryck.

* Storleken på fondernas innehav angivna per 31 december 2013.