Majoriteten av svenska konsumenter är beredda att betala mer för schysta skor

11 augusti 2015 Det har aldrig tillverkats så mycket skor i världen. 2014 tillverkades 24,4 miljarder par skor, varav 88 procent i Asien. Skoindustrin kan sammankopplas med en rad brott mot både mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Från att arbetare utsätts för stora hälsofaror i produktionen till rena svältlöner. Enligt en färsk undersökning* har över 60 procent av de svenska konsumenterna ingen eller liten kännedom om hur deras skor tillverkas. Enligt samma undersökning* är 80 procent av de svenska konsumenterna beredda att betala mer för skor som är tillverkade med respekt för miljö och mänskliga rättigheter.

Majoriteten av svenska konsumenter är beredda att betala mer för schysta skor

Nu startar Fair Trade Center i samarbete med sjutton andra Europeiska och Asiatiska organisationer ”Change Your Shoes”. Kampanjens syfte är att informera konsumenter om de allvarliga problemen inom skoindustrin och samtidigt verka för en mer hållbar skoproduktion, särskilt vad gäller tillverkningen av läderskor.

‒Undersökningen* visar att svenska konsumenter saknar kännedom om de allvarliga risker som finns för de som tillverkar våras skor, bland annat inom läderindustrin. Den visar också att majoriteten av de svenska konsumenterna är beredda att betala mer för schysta skor. Om inte branschen själv blir mer transparent är det upp till Europeiska beslutsfattare att få lagstiftning på plats som tvingar företagen att ta sitt ansvar, det säger Charlie Aronsson från Fair Trade Center.

Som en start på kampanjen ”Change Your Shoes” lanserar Fair Trade Center idag en app och en kampanjvideo som är början på en gemensam virtuell marsch till Bryssel för att kräva lagstiftning på EU-nivå för ökad transparens och förbättrade villkor inom skoindustrin. I appen kan konsumenter stödja kampanjen genom att delta i marschen och hålla sig uppdaterade om nyheter inom sko- och läderindustrin. Följ med på vår virtuella marsch till Bryssel!

*Undersökningen genomfördes av mätinstitutet The Nielsen Company och består av 500 intervjuer med svenska konsumenter utförda under juni 2015.

 

För mer information, kontakta:

Charlie Aronsson, projektledare Fair Trade Center telefon 08 – 643 43 64, e-post: charlie@fairtradecenter.se

Projektet ”Change your Shoes” är en del av European Year for Development.

Fair Trade Center är ansvarig för det här pressmedelandets innehåll och det kan under inga omständigheter anses reflektera Europeiska Unionens åsikter.