KappAhls och Lindex arbete för höjda löner brister i både omfattning och transparens

15 april 2014 Fair Trade Centers jämförelse av svenska modeföretags arbete för skäliga löner i leverantörsledet visar att KappAhl och Lindex har halkat efter klädjätten H&M.

I granskningen har Fair Trade Center bland annat tittat på hur företagen arbetar för att stärka fackliga rättigheter och om företagen ställer sig bakom en specifik nivå för levnadslön.

En förutsättning för att lönerna ska höjas hos leverantörerna är att arbetarna kan förhandla om lönen och därför är det avgörande att företagen arbetar aktivt för facklig organisering och kollektiva förhandlingar. Varken Lindex eller KappAhl har något systematiskt arbete för att stärka arbetarnas fackliga rättigheter.

– Det är häpnadsväckande att varken KappAhl eller Lindex aktivt verkar för facklig organisering, eftersom det är centralt för att uppnå goda arbetsvillkor och skäliga löner. Både Lindex och KappAhl har leverantörer i Bangladesh där det finns utbredda problem med låga löner, säger Ulrika Urey, kanslichef på Fair Trade Center.

Samtliga granskade företag säger sig ha identifierat nivåer för levnadslöner i sina inköpsländer men inget av företagen vill öppet redovisa dessa. Genom att inte offentligt ställa sig bakom en nivå för levnadslön bidrar modeföretagen till att begränsa arbetarnas möjligheter att förhandla upp lönerna till en rimlig nivå.

– Om företagen skulle offentliggöra resultaten av sina beräkningar av levnadslöner, skulle arbetarna kunna använda detta som ett argument i förhandlingar med fabriksägarna, säger Ulrika Urey.

Fair Trade Center uppmanar samtliga företag att offentligt kommunicera nivåer för levnadslön i de länder där de är verksamma. Vi uppmanar även KappAhl och Lindex att börja arbeta för att främja facklig organisering i leverantörsledet.