Grova människorättsbrott på svenska charterresmål

23 oktober 2012 Papperslös arbetskraft, löner under minimilön och avsaknad av skriftliga anställningskontrakt. Det är några av problemen på hotell som används av Apollo, Fritidsresor och Ving. Det visar den nya rapporten ”Ingen solskenshistoria” från nätverket Schyst resande. Dessutom har barn- och tvångsarbete upptäckts på ett tvätteri till flera av hotellen som används av Fritidsresor och Ving i Thailand.

Rapporten granskar arbetsvillkoren för lokalt anställd personal på hotell och underleverantörer i Thailand och Turkiet, dit många svenska turister åker. De flesta hotell i undersökningen används av charterarrangörerna Apollo, Fritidsresor eller Ving. I Thailand, där situationen är värst för burmesiska migrantarbetare, arbetar var fjärde av de intervjuade migranterna illegalt på hotellen. På nio av tio av de undersökta hotellen som någon av charterarrangörerna använder saknas anställningskontrakt hos de intervjuade arbetarna. På åtta av tio granskade hotell finns problem med arbetare som tjänar en lön under lagenlig minimilön. Den lägst betalda arbetaren i studien tjänar motsvarande 30 kronor om dagen.

Hos hotellens underleverantörer är arbetsvillkoren ännu sämre. På ett tvätteri i Phuket, som anlitas av hotell som Ving och Fritidsresor använder, förekommer både tvångsarbete och barnarbete. Arbetarna uppger att arbetsgivaren har beslagtagit deras pass och arbetstillstånd och att de upprepade gånger har blivit hotade med vapen av arbetsgivaren när de har försökt få tillbaka dessa.

– Ving och Fritidsresor informerades redan i juni om situationen på tvätteriet men trots vissa åtgärder från endast Vings sida har arbetsvillkoren inte förbättrats. Risken är stor att liknande kränkningar av mänskliga rättigheter kan pågå på fler resmål, säger Malin Kjellqvist, författare till rapporten och projektledare på Fair Trade Center.

Även i Turkiet finns stora arbetsrättsliga problem. På sju av tio granskade hotell förekommer olaglig övertid och på åtta av hotellen får inte arbetarna övertidsersättning enligt lagen. Tre fjärdedelar av arbetarna menar att minimilönen inte räcker för att leva på. Enligt studien känner sig många arbetare inte fria att gå med i en fackförening och är även rädda för repressalier från arbetsgivaren om de skulle bli fackliga medlemmar.

Schyst resande ger flera rekommendationer till charterarrangörerna kring hur de kan förbättra sitt etikarbete.

– Företagen måste agera kraftfullt för att förbättra situationen på tvätteriet och undersöka hur situationen ser ut på andra resmål. Dessutom bör charterarrangörerna säkerställa att hotellen och deras underleverantörer följer nationell lagstiftning och betalar ut minimilön. Vi ser också allvarligt på att hotellarbetarna inte vågar gå med i facket av rädsla för repressalier, säger Elisabeth Åberg, utredare och CSR-ansvarig på Unionen.

Jämfört med andra branscher som exempelvis kläder, elektronik och leksaker ligger charterarrangörerna fortfarande långt efter när det gäller att arbeta seriöst med socialt ansvar.

– Sedan 2008, då den förra granskningen gjordes, har charterföretagens etiska arbete förbättrats på vissa områden. Apollo, Fritidsresor och Ving har nu alla uppförandekoder och använder organisationen Travelife för att kontrollera att dessa efterlevs. Trots detta finns akuta brister och mycket kvar att göra för företagen, säger Helena Myrman, projektledare för nätverket Schyst resande.

Nätverket Schyst resande arbetar för en hållbar turism som ska bidra till bra arbetsvillkor, livskvalitet och till att stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer. I nätverket ingår Ecpat, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Unionen.