Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

24 september 2014 En granskning från Fair Trade Center och Schyst resande visar att tvångsarbete fortfarande är vardag för burmesiska migrantarbetare på ett tvätteri i Phuket som tvättar textilier åt hotell som Fritidsresor och Ving anlitar. Människorättskränkningarna uppdagades i en rapport från Schyst resande redan 2012, men trots detta har charterarrangörerna inte lyckats bidra till att förbättra situationen.

Tvätt beskuren

Enligt de intervjuade arbetarna har få förbättringar skett sedan 2012. Fortfarande är migranternas pass och tillfälliga arbetstillstånd beslagtagna av arbetsgivaren, vilket innebär att de är helt i händerna på arbetsgivaren och de kan varken byta arbetsplats eller lämna orten. I praktiken utsätts de för tvångsarbete.

Cirka 50 burmesiska migrantarbetare har slutat sin anställning på tvätteriet under de senaste två åren, då de antingen har avskedats på grund av arbetsgivarens misstankar om att de har rapporterat om kränkningarna till lokala organisationer eller för att de inte står ut med arbetsvillkoren längre och ”frivilligt” lämnat arbetsplatsen.

– Det är mycket anmärkningsvärt att kränkningar har pågått under flera år utan att charterarrangörerna har lyckats bidra till att förbättra situationen. Fritidsresor och Ving måste agera kraftfullt och snarast, i dialog med lokala organisationer och fackförbund, säger Malin Kjellqvist, författare till rapporten och kampanjansvarig på Fair Trade Center.

Obetalt övertidsarbete är vanligt på tvätteriet. De flesta migrantarbetare arbetar tio timmar om dagen eller mer och får ingen övertidsersättning. Betald semester eller föräldraledighet existerar inte heller för migrantarbetarna på tvätteriet, vilket strider mot den thailändska lagen. Den enda förbättring som har rapporterats är att arbetarna nu får betalt enligt den lagstadgade minimilönen, vilket tidigare inte var fallet.

– De undermåliga arbetsvillkoren på tvätteriet är endast ett exempel på missförhållanden i leverantörsledet. Det är dags att charterbolagen – i enlighet med FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter- kartlägger riskerna i leverantörsledet och förebygger att liknande situationer uppstår, menar Helena Myrman, projektledare för nätverket Schyst resande.