Förändrade inköpsmetoder bidrar till ökad hållbarhet

19 februari 2013 I Fair Trade Centers nya rapport ”Hållbara inköpsmetoder” beskrivs kopplingen mellan inköpsmetoder och bristande arbetsvillkor i låglöneländer, samtidigt ges förslag på hur företag kan arbeta med inköpsmetoder för att förbättra deras hållbarhetsarbete.

Förändrade inköpsmetoder bidrar till ökad hållbarhet

Foto: © Spotmatik | Dreamstime.com

”Utmaningarna för företag som köper från låglöneländer är många. I leverantörsleden sker generellt sett återkommande kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företag måste börja blicka bortom uppförandekoder för att öka hållbarheten, speciellt kopplat till inköp. Rapporten visar att det detta är möjligt.” säger Cecilia Kennberg, rapportförfattare och projektledare på Fair Trade Center.

I rapporten varvas fallstudier från åtta svenska företag: H&M, IKEA, Åhléns, Clas Ohlson, SCA, Volvo Group, Lindex och Filippa K med vetenskapliga perspektiv och infallsvinklar. Rapporten visar att företag som outsourcar produktion till låglöneländer genom integrering mellan hållbarhet och inköp, modernisering av traditionella inköpsmetoder och strategiskt arbete med leverantörsrelationer kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Fair Trade Center ger följande rekommendationer för att öka hållbarheten vid inköp:
•    Använd inte aggressiva kostnadsfokuserade inköpsmetoder
•    Prioritera hållbarhetsfrågan på ledningsnivå och arbeta aktivt med att integrera hållbarhetsarbete med inköpsmetoder
•    Premiera leverantörer som arbetar progressivt med hållbarhetsfrågor
•    Väg in leverantörsperspektivet vid inköpsplanering
•    Kartlägg ersättningsnivåer och ställ krav på levnadslön