En besk medicin – svårt att få insyn i apotekens hållbarhetsarbete

28 maj 2013 Apoteken bidrar till god hälsa och livskvalitet, men de varor de säljer innebär en mängd väl dokumenterade risker och påverkar människors hälsa negativt i produktionsländerna. En riskfylld bransch kräver transparens, vilket saknas inom apoteksbranschen menar Fair Trade Center i sin första granskning av apotekskedjornas hållbarhetsarbete.

En besk medicin – svårt att få insyn i apotekens hållbarhetsarbete

Trots att samtliga varor, både bakom disk och på butiksgolvet, i apotekens sortiment är förknippade med väl dokumenterade risker redovisar endast tre av åtta apotekskedjor sin uppförandekod offentligt (Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Medstop) och endast två upprättar en hållbarhetsredovisning (Apoteket AB och Apoteksgruppen).

Sedan ett antal år har en stor del av produktionen av läkemedel flyttat till låglöneländer som Indien. En studie från Göteborgs Universitet visade redan 2009 att svenska läkemedel bidrar till miljöförstöring i Patancheru, en förstad till Hyderabad i Indien. Fair Trade Center har frågat Anil Dayakar på den lokala miljöorganisationen Gamana hur situationen ser ut i Patancheru idag:

– Vattenkvaliteten har förbättrats avsevärt, inte på grund av att industrierna har förbättrat sina processer, utan för att de har byggt en 18 kilometer lång pipeline som leder bort avfallet till en annan flod, öster om Hyderabad. Industrin och myndigheterna tycker att de har löst problemet, därför känner vi att en dialog är meningslös. 

De allvarliga problemen kvarstår alltså i apotekens leverantörskedja och Fair Trade Centers undersökning visar också att transparensen är bristfällig. En trend inom apoteksbranschen är samarbeten och samgåenden, allt ifrån direkta uppköp till att aktörer samarbetar och tillsammans med en grossist utvecklar en uppförandekod. Fair Trade Center menar att denna trend riskerar gå ut över hållbarhetsarbetet:

– Samarbete över företagsgränserna är per definition inte dåligt, tvärtom. Men när samarbete innebär att företag fjärmar sig från de krav de själva ställer på sina leverantörer så är de på fel väg, säger Charlie Aronsson, projektledare på Fair Trade Center.

Fair Trade Center rekommenderar apotekskedjorna att:

  • Offentligt redovisa sitt hållbarhetsarbete
  • Öka transparensen och ägarskapet av sitt eget hållbarhetsarbete
  • Intensifiera arbetet inom Sveriges Apoteksförening för att sätta press på Läkemedelsverket och läkemedelstillverkarna att föra in miljökrav i produktionen av läkemedel