Arbetartribunal i Indonesien kritiserar klädföretag för låga löner

24 juni 2014 Idag kom domen från den tribunal som hållits i Jakarta mot klädföretag med leverantörer i Indonesien. Den internationella juryn som bestod av människorättsexperter konstaterade att H&M och de andra företagen behöver agera kraftfullare för att förbättra arbetsvillkoren, inte minst när det gäller att garantera arbetarna en lön de kan leva på.

Foto: Malin Kjellqvist

På tribunalen deltog runt 140 klädarbetare tillsammans med lokala fackföreningar, organisationer, internationella experter, H&M samt Adidas. Företagen Nike, Gap och Walmart valde att inte delta trots inbjudan. Bakom initiativet stod Asia Floor Wage Alliance, som jobbar för en levnadslön i klädindustrin.

En levnadslön är en mänsklig rättighet och ska täcka de mest basala utgifterna som mat, boende, sjukvård, skolgång för barnen och lite sparande. Klädarbetarnas löner räcker dock sällan till dessa förnödenheter, vilket arbetarna vittnade om. I Indonesien motsvarar den genomsnittliga minimilönen endast 31% av en levnadslön, enligt Asia Floor Wage Alliance.

H&M köper kläder från 83 fabriker i landet. Företaget presenterade i slutet av förra året en handlingsplan (”Roadmap towards a fair living wage”) med specifika mål för att se till att lönerna hos leverantörerna höjs. Fair Trade Center deltog på tribunalen som expert gällande H&M:s arbete med löner.

– H&M är en mycket viktig aktör som har stora möjligheter att påverka lönerna i rätt riktning. Vi ser positivt på att H&M har påbörjat ett arbete för höjda löner men är kritiska mot att företaget inte tydligt definierar vad en levnadslön innebär i praktiken. Arbetarnas vittnesmål bekräftade behovet av att involvera lokala fackföreningar och att mäta och visa på faktiska lönehöjningar för arbetarna, säger Malin Kjellqvist, kampanjansvarig på Fair Trade Center.

Juryn meddelade i sin dom att klädföretagen måste agera kraftfullt för att respektera rätten till en levnadslön och rätten till fri organisering. Domarna ansåg att vissa framsteg har gjorts av företagen under de senaste åren, men att det inte är tillräckligt, och gav även rekommendationer till andra viktiga aktörer som den indonesiska regeringen.