Hej pressfolk!

Vi på Fair Trade Center utreder och driver frågor som […]

/3 juli, 2015/Press/

Vi på Fair Trade Center utreder och driver frågor som gäller arbetares rättigheter och svenska företags ansvar. Vi svarar gärna på frågor rörande det eller kommenterar som experter, när vi upplever att det är ämnen som sorterar under vår kompetens.