Svenska klädföretag betalar låga löner

31 mars 2014 - Inslag i TV4 Nyheter

”H&M:s nästa steg bör vara att mäta och visa på faktiska lönehöjningar för arbetarna i Bangladesh och Kambodja”

Fair Trade Center kommenterar H&M:s arbete utifrån en ny granskning av europeiska företags arbete för levnadslöner.

Se hela inslaget här.