Debatt: Dags för offentlig sektor att börja resa hållbart

Varje år lägger landsting och kommuner många skattekronor på tjänsteresor. Fair Action och Schyst resande har granskat resorna i offentlig sektor och upptäckt bristande etik och klimathänsyn. Nu manar nätverket till förändring.

Maria SjödinFair Action i media

Rapporten rekommenderar att offentliga sektorn antar tydliga resepolicys för att se till att tåg och kollektivtrafik prioriteras framför flyg och bil. Foto: Pixabay