Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Sofia Stenfeldt (Ordförande)
Sofia är projektledare på Handelsanställdas förbund. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.

Irja Sandin (Vice Ordförande)
Irja arbetar som managementkonsult på Preera, med ett fokus på verksamhets- och organisationsutveckling inom offentlig förvaltning. Hon har en magister i nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi. Irja har varit projektledare för Fair Trade Forum och styrelseledamot och kassör för Fair Trade Återförsäljarna. Vidare har hon flertalet fältarbetesinsatser bakom sig, bland annat för Läkare utan gränser i Swaziland och Haiti.

Anna Pramborg
Anna arbetar som strategisk kommunikatör på föreningen Suntarbetsliv som drivs av parterna inom kommun- och landstingssektorn. Har bakgrund som kommunikatör, har samhällsvetenskaplig utbildning och är engagerad i hållbarhetsfrågor sedan 25 år. Har tidigare erfarenhet från både näringsliv, fackliga organisationer och konsultverksamhet.

Leena Similä
Leena är ansvarig för företagssamarbeten på barnrättsorganisationen Plan International. Hon har tidigare jobbat inom miljö- respektive funktionshinderrörelsen via Håll Sverige Rent och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Leenas intresse för hållbarhetsfrågor och företagens samhällsengagemang började på Telia där hon arbetade i trettio år. Senast koordinerade hon företagets hållbarhetsarbete och tog fram koncernens första gemensamma krav på leverantörskedjan.

Liv Fjellander
Liv är projektledare för hållbar konsumtion på Svenska Miljöinstitutet IVL. Dessförinnan var hon Strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Ola Höiden
Ola arbetar som kommunikationskonsult inom hållbar utveckling och har mångårig erfarenhet av kommunikation, kampanjarbete och varumärkesfrågor på bland annat Fairtrade, Rädda Barnen och Greenpeace. Han har en magisterexamen i internationell ekonomi, med påbyggnadsutbildningar inom bland annat hållbar samhällsutveckling, grafisk design samt foto- och filmproduktion.

Bo Sundqvist
Bosse har varit förbundssekreterare för Röda Korsets ungdomsförbund och kanslichef på Svenska Afghanistankommittén. Bosse har även arbetat bland annat för Afrikagrupperna och We Effect, i Nicaragua, samt på SEB med aktie- och valutahandel. Han var styrelseledamot i Fair Actions styrelse 1996-2007 och var styrelseordförande under de sista fem åren. Bosse var med vid starten av Swedwatch och Fairtrade Sverige. Bosse är utbildad ekonom, samt har studerat socialantropologi, journalistik och pedagogik.

Live Brathovde Häll
Live är vikarierande projektledare för engagemang hos Fairtrade och har jobbat med engagemang för rättvisefrågor inom civilsamhället i flera år. Live har även erfarenhet av att söka finansiering för verksamhet inom den ideella sektorn. Hon har sin bakgrund i den norska klimatrörelsen och har en utbildning i internationella miljö- och utvecklingsstudier från Norges Miljö och Biovitenskapelige Universitet.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.