Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.

Sofia Stenfeldt (Ordförande)
Sofia är strateg på kommunikationsbyrån Qlok. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.

Irja Sandin (Vice Ordförande)
Irja arbetar som managementkonsult på Preera, med ett fokus på verksamhets- och organisationsutveckling inom offentlig förvaltning. Hon har en magister i nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi. Irja har varit projektledare för Fair Trade Forum och styrelseledamot och kassör för Fair Trade Återförsäljarna. Vidare har hon flertalet fältarbetesinsatser bakom sig, bland annat för Läkare utan gränser i Swaziland och Haiti.

Julia Engqvist
Julia är kampanjansvarig på djurskyddsorganisationen World Animal Protection Sverige. Arbetade tidigare som miljösamordnare och projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent, och på insamlingsavdelningen på Världsnaturfonden WWF. Har en naturvetenskaplig master och har läst kurser i internationella relationer och miljöledning.

Sandhya Randberg
Sandhya är pedagog och företagare. Hon har arbetat med rättvis handel i 25 år och har bland
annat startat Världsbutiken i Västerås. Genom sitt företag Oria säljer hon ekologiska kläder och tygkassar. Oria har såväl små som stora kunder. Sandhya har varit med i flera föreningssammanhang och har även arbetat som konsult på företaget Coompanion där hon stöttat initiativ till nya företag och utbildat i styrelsearbete.

Leena Similä
Leena har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor och av att etablera partnerskap mellan företag och ideell sektor. På Telia arbetade hon även fram koncernens första gemensamma krav på leverantörskedjan. Leena har representerat båda sidor, senast Håll Sverige Rent, RBU och Plan International. Som ambassadör för Schyst resande får Leena utlopp för sitt intresse för miljö och mänskliga rättigheter.

Liv Fjellander
Liv är projektledare för hållbar konsumtion på Svenska Miljöinstitutet IVL. Dessförinnan var hon Strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Live Brathovde Häll
Live är vikarierande projektledare för engagemang hos Fairtrade och har jobbat med engagemang för rättvisefrågor inom civilsamhället i flera år. Live har även erfarenhet av att söka finansiering för verksamhet inom den ideella sektorn. Hon har sin bakgrund i den norska klimatrörelsen och har en utbildning i internationella miljö- och utvecklingsstudier från Norges Miljö och Biovitenskapelige Universitet.

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut.