Studiematerial: Vi handlar, vem betalar?

Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart. Men vilka är dom? Det ska du och dina elever ta reda på, med vår hjälp. För vi vet att det går att påverka företagen. Vissa gånger krävs en gedigen granskning, andra gånger räcker det med ett inlägg på sociala medier. Oftast krävs en blandning av båda metoderna.

Materialet består bl.a. av vägledande videos och informativa filmer om de branscher Fair Action granskar.

Om materialet
Hur ser egentligen företagens hållbarhetsarbete ut? Just nu utvecklar vi ett utbildningsmaterial tillsammans med gymnasieelever. Syftet är att unga ska få verktyg så att de självständigt kan granska företag. Materialet är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling och syftar till att ge elever på gymnasiet:

  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, med särskilt fokus på levnadslön, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.
  • Fördjupad kunskap och förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och internationella riktlinjer som exempelvis de mänskliga rättigheterna i arbetslivet (ILO:s åtta kärnkonventioner).
  • Ökad handlingskompetens och att de som konsumenter och framtida arbetstagare har makt att ställa krav på att företagen att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.   

Om övningarna
Ett fåtal skolor kan redan idag få tillgång till materialet innehållandes lärarhandledningar med övningar och filmer. Följ länkarna nedan för att se vilka ämnen och teman som övningarna fokuserar på. Övergripande info om studiematerialet finns här – Om materialet.

Lärarhandledningar

Under hösten 2021 tillkommer fler övningar samt tillhörande lärarpresentationer. Vi utvecklar även ett granskningsverktyg, tillsammans med lärare och elever, som kommer att lanseras i höst. För nyfikna finns det en betaversion av verktyget tillgänglig här.

Kontakt:
Emma Grönlund
Epost: emma@fairaction.se
Telefon till kansliet: 070-940 21 13