Snabba fakta om modeföretagens arbete med löner i Bangladesh

Svenska klädkedjor är storkunder hos textilfabrikerna i Bangladesh, där lönerna bara är strax över Världsbankens fattigdomsgräns. Men trots att de låga lönerna varit kända i decennier saknar flera av företagen mål och strategier för att höja lönerna, visar Fair Actions jämförelse av fem modeföretag.

_20a5079

- Lönen är för låg i förhållande till arbetsbelastningen. Jag skulle behöva tjäna 1600 - 1700 kr i månaden för att ha råd med mina egna utgifter och utbildning till mina barn, säger Sanjana Chowdhury, 35 år, som syr åt Lindex i Bangladesh. Foto: Jonas Gratzer

 

H&M KappAhl Lindex MQ Gina Tricot
Omsättning (2017) 22 505 miljoner euro 476 miljoner euro 606 miljoner euro 151 miljoner euro 197 miljoner euro
Andel av inköp från Bangladesh Avböjt att delge Cirka 40% Cirka 42% Cirka 16% 10%
Antal leverantörer i Bangladesh 271 29 29 10 10
Tidsbundet mål om lönehöjningar för de kommande åren? Nej* Nej Nej Nej Nej
Snittlön hos leverantörer i Bangladesh 81 euro/månad Avböjt att delge 70 euro/månad Kartläggning pågår Avböjt att delge
Andel leverantörer i Bangladesh med kollektivavtal 1 av 271 1 av 29 2 av 29 0% 0%
Belönar leverantörer som har högre löner? Nej Nej Nej Nej Nej
Påverkansarbete gentemot Bangladeshs regering om minimilönen? Ja, H&M har uppmanat regeringen att regelbundet se över minimilönen, helst årligen. H&M har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. Nej Ja, Amfori BSCI har på Lindex vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. Lindex har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. Ja, Amfori BSCI har på MQs vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. MQ har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. Ja, Amfori BSCI har på Gina Tricots vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. Gina Tricot har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad.

* 2013 satte H&M upp ett mål om att de anställda hos deras viktigaste leverantörer skulle ha möjlighet till levnadslöner senast 2018. Målet formulerades dock inte som en viss löneökning eller lönenivå.