Lunchwebbinar om cirkulär ekonomi, hållbarhet och ungas inflytande

Lär dig mer om hur unga kan involveras i kommunens hållbarhetsarbete! Webbinaret är en del av projektet ”Use your influence” för att ge unga större möjlighet till inflytande och innehåller teman som: Ungas inflytande och rättigheter, hållbarhet och cirkulär ekonomi samt klimatoro och ansvar.

Om webbinaret

Utbildning anornas av Fair Action och Sveriges Ungdomsråd inom projektet “Use your influence” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Delen om ungas inflytande och rättigheter är utformad av Sveriges Ungdomsråd och innehåller bland annat info om barnkonventionen, åldersmaktsordningen och exempel på hur kommuner kan utveckla sitt arbete för att ge fler unga möjlighet till inflytande. Sveriges ungdomsråd samlar ungdomsråd för ungdomar från hela landet och har idag ca 50 aktiva medlemsföreningar.

Introduktionen av cirkulär ekonomi är utvecklad av organisationen Medveten Konsumtion, som har lång erfarenhet att utbilda anställda inom såväl kommunal som privat sektor. Medveten Konsumtion har t.ex. myntat begreppet “cirkulent”.

Utbildningens tredje och sista del lyfter bland annat Fair Actions hållbarhetsgranskningar och Maria Ojalas forskning om ungas välmående och klimatoro. T.ex. är ett riktigt framgångsrecept mot oron att ge unga konkret information om vad de själva kan göra för att påverka!

Om projektet “Use your influence”

Under åren 2022-2024 stöttar den ideella organisationen Fair Action ungas engagemang kring cirkulär ekonomi, företagsansvar, greenwashing, slow fashion och ungas inkludering i syfte att öka målgruppens framtidstro och välmående. Arbetet sker tillsammans med Sveriges Ungdomsråd, Medveten konsumtion, kommuner, forskare, experter och ideella organisationer.

Under 2023 kommer vi att besöka fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga mellan 12-17 år. Där kommer unga ges möjligheten att reflektera över projektets frågor och bidra till faktisk förändring.