Ansvaret som tog semester – frågor och svar om Apollo, TUI och Ving och hotellarbetarna i Thailand

Turism kan skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt, men alla får inte ta del av turisternas pengar. Migrantarbetare utnyttjas och får på tok för låga löner även på de thailändska hotell som de svenska charterarrangörerna anlitar. Vår granskning visar att trots att Apollo, TUI och Ving känt till problemen sedan 2012 har de inte tagit ansvar för att förbättra arbetsvillkoren.

/21 november, 2017/Okategoriserad/
_20a3124-2

Trots att Phyu Phyu städar på hotellet sju dagar i veckan tjänar hon bara motsvarande 2000 kronor i månaden, vilket gör att hon inte vet om hon kommer ha råd att sätta sina söner på 7 och 9 år i skolan. Foto: Jonas Gratzer

Vad gör resebolagen för att de som tar hand om oss på hotellen i Thailand ska ha det bra?

När vi frågat Apollo, TUI och Ving om vad de gör åt de låga lönerna och långa arbetsdagarna hänvisar de tre bolagen till sina uppförandekoder, som är ett kontrakt som hotellen åtar sig att följa. Bolagen ställer dock bara krav på att hotellen ska följa lagen och betala ut minimilöner. Minimilönen är den lägsta lönen hotellen måste betala enligt lag och i Thailand är den mer än 30% under vad arbetarna behöver för att ha råd med ordentlig mat, drägligt boende och att försörja sina barn. En lön som räcker till sådana grundläggande behov kallas för levnadslön, men inget av de tre bolagen ställer alltså krav på detta gentemot hotellen.

Researrangörerna hänvisar också till sitt arbete med Travelife, en organisation som utför kontroller på hotellen. Bland Vings 160 anlitade hotell i Thailand har Travelife dock bara kontrollerat nio stycken sedan 1 januari 2016. Ännu färre hotell är kontrollerade i TUIs sortiment, bara tre av 120 har fått besök av Travelifes kontrollanter. Inga av de 61 hotell som Apollo anlitar är certifierade av Travelife. Travelife ägs av den brittiska bransch­organisationen för reseföretag och är alltså inte oberoende. Kontrollerna bekostas av hotellen själva. Reseföretagen är inte heller med och hjälper hotellen att åtgärda de brister som Travelife-kontrollerna hittar.

TUI nämner också att de har åtta hotell i Thailand som certifierats av standarden Earth Check. Eftersom standarden inte är offentlig har Fair Action och Schyst resande inte kunnat verifiera om den innehåller några krav gällande löner, arbetstider och andra arbetsvillkor.

Inget av de tre bolagen anger några uppgifter om vilka problem som de har upptäckt när det gäller arbetsvillkor på hotellen. Reseföretagen har inte kunnat svara på frågan om något av hotellen de anlitar i Thailand har kollektivavtal. TUI uppger att de har gjort en global kartläggning av risken för att mänskliga rättigheter kränks på hotellen, men de ger ingen information om vilka länder som ingått, vilka risker de hittat eller hur de ska åtgärda dem.


Stora brister i reseföretagens hantering av arbetsvillkor på hotellen i Thailand

Apollo TUI Ving
Ägare REWE Group TUI Group Thomas Cook Group
Omsättning i Sverige i SEK 5,4 miljarder (Norden) 11,4 miljarder 5,9 miljarder
Antal resenärer till Thailand 2016/2017 Avböjt att svara 200 000 globalt 27 000 från Sverige
Marknadsandel av den svenska chartermarknaden 2016 Avböjt att svara (2015 var siffran 20%) Avböjt att svara
(2015 var siffran 35%)
33%
Antal anlitade hotell i Thailand 61 120 160
Initiativ för att införa levnadslöner på hotellen i Thailand Nej Nej Nej
Genomfört utbildningar i Thailand om arbetstagares rättigheter för hotelledning och/eller personal Nej Nej Nej
Ekonomiska incitament till hotell i Thailand som förbättrar arbetsvillkoren Nej Nej Nej
Dialog med fackföreningar om arbetsvillkoren i Thailand Nej Nej Nej
Dialog med thailändska regeringen om arbetstagares rättigheter Nej Nej Nej

Vad rekommenderar Fair Action och Schyst resande reseföretagen att göra?

Enligt FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter har reseföretagen ett ansvar för att undersöka och hjälpa till att åtgärda brister när det gäller arbetsvillkor på hotellen de anlitar. Ansvaret kan inte läggas över helt på hotellen och kan heller inte ”outsourcas” till en tredje part såsom Travelife. Fair Action och Schyst resande uppmanar Apollo, TUI och Ving att:

  1. Sätta upp ett mål för när alla anställda på hotellen ska ha löner som räcker till ett drägligt liv, så att de kan äta ordentligt, försörja sina barn, låta dem gå i skolan och ha råd att gå till doktorn. En sån lön kallas för levnadslön. Företagen kan använda sig av en erkänd metod för att räkna ut en levnadslön för Thailand, till exempel Global Living Wage Coalitions metod. Bakom detta initiativ står flera hållbarhetscertifieringar inklusive Fairtrade.
  2. Inleda ett närmare och mer långsiktigt samarbete med hotell som är villiga att höja lönerna.
  3. Säkerställa att hotellen följer den thailändska lagstiftningen gällande övertidsersättning samt betald semester.
  4. Ordna utbildningar om arbetstagares rättigheter för hotelledning och personal.
  5. Betala schyssta priser till hotellen för att ge dem möjlighet att höja lönerna. Charterföretagen är stora globala företag som omsätter många miljarder varje år. De måste vara med och dela på kostnaden för att arbetarna ska få en lön som går att leva på. För att hotellen ska våga satsa på bättre arbetsvillkor måste de vara trygga med att de kommer fortsätta få gäster via resebolagen även om deras kostnader ökar. Därför är det viktigt att sträva efter långsiktiga samarbeten med hotellen. Här kan reseföretagen lära sig av klädbranschen, där många företag börjat jobba med färre leverantörsfabriker som de köper mer plagg ifrån för att få mer kontroll och inflytande över arbetsvillkoren.
  6. Göra det möjligt för arbetarna att själva kräva högre löner. Ta fram en strategi för att främja facklig organisering på hotellen i dialog med oberoende fackförbund och ideella organisationer. Möjligheten att organisera sig fackligt är avgörande för att hotellarbetarna själva ska kunna kräva bättre löner.
  7. Öka inflytandet över hotellen genom att samarbeta med andra resebolag som också anlitar samma hotell. Ett möjligt forum för samarbete med såväl andra reseföretag som civila samhället är Roundtable Human Rights in Tourism.
  8. Inleda dialog med thailändska regeringen i syfte att höja minimilönen och stärka migrantarbetares rättigheter. Charterbolagen är otroligt viktiga för den thailändska ekonomin och har därför stora möjligheter att påverka. De bör också sätta press på regeringen att se till att migrantarbetare får rätt att starta fackföreningar och inneha valda poster inom en fackförening.

Hur kan jag som turist bidra till att hotellarbetarna får bättre arbetsvillkor?

När du bokar din resa kan du passa på att trycka på researrangören. Över 300 000 svenskar åker till Thailand varje år, så det finns en enorm potential att skapa ett sådant tryck. Du kan t.ex. kontakta din researrangör på deras Facebooksida och fråga hur arbetsvillkoren ser ut på det hotell du vill boka. Sen kan du såklart också skriva till resebolagen och säga att du vill att hotellarbetarna ska ha schyssta arbetsvillkor.

Skriv till exempel så här:

”Jag älskar sol, stränder och semester och vill att de som jobbar på era hotell i Thailand också ska ha det bra. Därför vill jag att de ska ha löner som gör att de kan försörja sin familj och ha råd med ordentlig mat och bostad. Vad gör ni för att det ska bli så?”

Här hittar du Apollos, TUIs och Vings Facebook.

Läs mer om våra granskningar av arbetsvillkoren på hotellen i Thailand

”Usla arbetsvillkor på resejättarnas hotell” – Debattartikel i SvD – December 2017
Semesterparadisets baksida – Thailands hotellarbetare berättar – 2017

No holidays for the Burmese – 2015
Ingen solskenshistoria – 2012