Aktieägarförslag från Fair Action till H&M (eng)

H&M resolution 2022 ENG