Rapport: Welcome to Sin City – svenska mäns sexturism

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. I denna undercoverrapport granskar Schyst resande sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

/18 oktober, 2018/Nyheter/
webbild1_prostitutionskampanj

”Det är en affärstransaktion mellan två människor, ungefär som att köpa ett kilo fläskkött”, säger en västsvensk sexköpare som intervjuats i Schyst resandes nya rapport. Foto: Joakim Medin

Journalisten Joakim Medin har på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten är en av de första studierna där ett större antal svenska män själva och osminkat får kommentera sitt sexköpande.

I rapporten avslöjas en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, snedvridna strukturer och en kraftigt förenklad syn på prostitution. Sexköparna har kategoriserats för att visa vilka mekanismer som ligger bakom deras beteende. Vissa försvarar sig genom att hänvisa till thailändsk kultur. Några hävdar att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex, medan andra vill dominera kvinnor och leva ut fantasier. Ytterligare andra söker ”flickvänsupplevelser” och kan få för sig att de utnyttjade kvinnorna egentligen är de som exploaterar.

Med dold mikrofon har Schyst resande följt männen in i sexköpsmiljöerna, som genomsyras av extrema alkoholintag och frågetecken kring hur unga vissa av de utnyttjade kvinnorna egentligen är. Men rapporten beskriver hur det också finns gott om ”vanliga” turister i samma miljöer, som bidrar till att normalisera sexindustrin.

Läs mer på Schyst resandes hemsida eller ladda ner hela rapporten här.

Fair Action är en av åtta organisationer som är med i nätverket Schyst resande som arbetar för en mer hållbar turism.