Vill du sitta i Fair Actions styrelse?

Valberedningen för Fair Action arbetar för fullt med förberedelserna inför årsmötet. Nu välkomnar vi dig att själv söka, eller nominera personer du tror kan bidra i föreningens strategiska arbete.

/1 mars, 2022/Nyheter/
1-Slide-1-copy-22

Var med och påverka
När du sitter i Fair Actions styrelse får du en fantastisk möjlighet att påverka föreningen och de framtidsfrågor vi står inför. Vi letar efter personer som vill
få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Du behövs!
I år letar vi bland annat efter personer som har kompetens inom fundraising och institutionell finansiering. Vi letar också efter personer med intresse för ledarskap och tycker det är kul och utmanande att vara med och styra en liten organisation som får stort genomslag.
Fair Action strävar alltid efter en bred representation när det kommer till ålder, kunskaper, färdigheter, bakgrund och personligheter.  

Hur går ansökan till?
Ansök genom att mejla en kort presentation av dig själv och vad du kan bidra med till Fair Actions arbete tillsammans med ditt CV. Har du någon annan i åtanke, ställ frågan och skicka sen in en nominering där du kort beskriver varför personen i fråga skulle vara en bra kandidat till vår styrelse. 

När måste ansökan vara inne?
Mejla Anneli Nordling aaenordling@gmail.com senast den 25 mars.

Välkommen med din ansökan! 

Tinde Carlbrand och Anneli Nordling, valberedningen Fair Action