Nu vill vi ha dina tips på vilka företag vi ska granska!

Har arbetarna som tillverkar dina skinnskor tillräckligt skydd mot kemikalierna de utsätts för? Vi vet inte. Idag har ytterst få företag offentliga listor på var lädret till skorna tillverkas. Utan listorna är det omöjligt att undersöka hur de faktiska förhållandena i fabrikerna ser ut. Hjälp oss välja ut fler svenska skoföretag att granska.

lader-tillverkning-transparens

Få företag har offentliga listor på var lädret till skorna tillverkas. Utan listorna är det omöjligt att undersöka hur de faktiska förhållandena i fabrikerna ser ut.

2018 importerades över 30 tusen ton skor till Sverige, en del av dem i läder. Läder vi i väldigt liten utsträckning vet hur det tillverkats.

Läderarbetare utsätts för farliga kemikalier

Det vi vet är att bearbetning av skinn och läder, det som kallas garvning, räknas till en av världens mest förorenande industrier. Anledningen är den stora mängd farliga kemikalier som används och för bristen på skyddsutrustning för arbetarna. Många hanterar lädret med bara händerna och andas in de skadliga ångorna vilket leder till kroniska eksem och luftvägssjukdomar, ibland cancer.  Globalt sett dör två personer i minuten till följd av farliga kemikalier på jobbet. En del av dessa kan ha tillverkat de skor som vi importerar till Sverige.

Nödvändigt med mer information om var tillverkningen sker

Enligt FN är öppenhet i leverantörsleden centralt för att skydda arbetare mot farliga kemikalier. Utan information om var produkterna tillverkas är det omöjligt att undersöka hur de faktiska förhållandena i fabrikerna ser ut. Trots det har ytterst få företag offentliga listor på var lädret till deras skor kommer ifrån.

Påtryckningar mot skoföretagen ger resultat

Förra året granskade vi Eurosko, Scorett, Vagabond och Nilson Group som bland annat äger Din Sko, Skopunkten Jerns och Radical Sport. Tack vare Fair Action och våra följares påtryckningar 2018 lyckades vi få Nilson Group att offentligöra sina listor över garverier.

Vilket svensk skoföretag vill du att Fair Action ska granska nästa gång?  Tyck till på Instagram.

För den vetgirige

Du kan läsa mer om lädertillverkningen här.

Läs granskningen av skobranschen från 2018 här.