Dags att kandidera till styrelseuppdrag

Valberedningen för Fair Action välkomnar dig att nominera personer som kan bidra till föreningens strategiska arbete. Kanske är du själv intresserad av att sitta i styrelsen?

/4 februari, 2020/Nyheter/
Styrelsemdel sökes 2

Vi letar efter personer som vill få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action har de senaste åren genomfört ett gediget arbete med våra strategier och bytt namn. Föreningen är nu i en verkställande fas. Vi letar efter dig som vill engagera dig ideellt för att sätta våra strategier i verket och fortsätta utveckla verksamheten. Som styrelsemedlem får du en fantastisk inblick i arbetet och kunskap i sakfrågorna. Dessutom är styrelsen känd för att ha roligt tillsammans och arbeta effektivt. Styrelsemötena hålls i Stockholm.

Fair Action strävar efter att ha en jämn fördelning av kön i styrelsen samt även inkludera en mångfald gällande bakgrund och ålder.

Vilka kunskaper och erfarenheter kan vara relevanta?

Du ska ha ett intresse och driv för våra frågor. Annat som vi exempelvis letar efter är personer som tidigare arbetat med föreningar som söker extern finansiering och personer med kunskap om kommunikation eller politisk påverkan. Du får också gärna ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete i någon form, men det är inget måste. Men det viktigaste är att du vill bidra!

Hur går nomineringen till?

Är du intresserad så hör av dig och beskriv hur du tror du kan bidra till vårt styrelsearbete de kommande två åren. Eller nominera någon annan du tror kan bidra, gärna efter att ha pratat med hen.

Du kan också kontakta valberedningen så berättar vi mer om vad ett styrelseuppdrag i Fair Action innebär.

Nomineringar behöver ske senast 10 mars.

Vem ska jag höra av mig till?

Malin Åberg Aas och Tinde Carlbrand i valberedningen kontaktar du via valberedning@fairaction.se