Val 2018: Nu hjärtar vi världen

I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer vi att #hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö.

/11 april, 2018/Nyheter/
banner-01

När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld. Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss.

11 april lanserade Fair Action och 50 andra organisationer inom CONCORD Sverige det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Tillsammans visar vi politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse.

Valmanifest för hållbar utveckling

Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:
– Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
– Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
– Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
– Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
– Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
– Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Läs mer om kampanjen här.