Ungdomsinflytande för en hållbar värld – panel i Almedalen

Döva öron eller dörröppnare - hur vill unga att deras perspektiv tas emot? Fair Action och Sveriges Ungdomsråd ordnar panelsamtal under Almedalsveckan i Visby.

/19 juni, 2023/Nyheter/
devin-avery-517271-unsplash-1600×1067

Under samtal med unga som vi möter i våra verksamheter träder en bild fram av att unga upplever att politiska företrädare inte lyssnar. Stängda dörrar och ett hätskt debattklimat skapar inte förutsättningar för ungdomar att fortsätta engagera sig i samhällsfrågor. Vad blir konsekvenserna för demokratin när barn och unga inte inkluderas och får gehör? Vad driver unga till att engagera sig både i lokala frågor i sin närhet men också i större frågor om mänskliga rättigheter, klimat och miljö? Vi ger unga en plats under Almedalen att prata med varandra och deltagande publik på temat ungdomsinflytande för ett mer hållbart samhälle. Du som ungdom, makthavare eller tjänsteperson har här chansen att prata direkt med unga själva om ämnet. Välkommen!

Tid: 28 juni kl 10.00-10.45
Plats: La Scala, Gotlands Kulturrum, Specksrum 6
Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Här hittar du panelsamtalet i kalendariet för Almedalen.

 

 

Evenemanget finansieras delvis med stöd från Allmänna Arvsfonden.