Tre medskick till EUs strategi om hållbar textil

EU utvecklar just nu en strategi för en mer hållbar textilsektor. Att få klädföretag att vara öppna med information om produktionen bör vara en del av strategin, menar Fair Action.

/12 maj, 2021/Nyheter/
4. Arbetare

Sömmerska i Bangladesh. Fotograf: Pieter van de Boogert/Clean Clothes Campaign

I ett live-sänt webinar anordnat av den gröna gruppen i Europaparlamentet lyfte Fair Action följande tre punkter som EUs kommande strategi om hållbar textil bör bygga på:

  • Strategin bör främja den utveckling mot större öppenhet om produktionen som pågår bland klädföretagen. Policyförslag bör ligga i linje med rekommendationerna om transparens och spårbarhet från United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
  • En av grundorsakerna till dåliga arbetsvillkor i textilsektorn är maktobalansen mellan köpande företag och leverantörer. Strategin bör motverka ohållbara inköpsmetoder som extremt hård prispress, korta deadlines för leveranser och sena ändringar av ordrar. Här kan inspiration hämtas från EU-direktivet som förbjuder otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel.
  • Strategin bör också ta höjd för den kommande lagstiftningen om företags ansvar för mänskliga rättigheter, så kallad due diligence. Det är viktigt att lagstiftningen omfattar hela företagens värdekedjor samt företag av alla storlekar.

Övriga talare på webinariet var bl.a. EU-kommissionen, världsfacket IndustriAll, ILO och H&M.

Hela samtalet finns att titta på här.

Som en del av Clean Clothes Campaign står Fair Action bakom europeiska civilsamhällets skuggstrategi för hållbar textil, kläder, läder och skor.