Toppkandidater till Europaparlamentet positiva till lagstiftning kring företag och mänskliga rättigheter

Majoriteten av de svenska toppkandidaterna till EU-valet stöder lagstiftning på EU-nivå om obligatorisk riskanalys och åtgärdsplan för företags påverkan på mänskliga rättigheter. Det visar Fair Actions och Concords enkätundersökning.

/15 maj, 2019/Nyheter/
brussels-3757703_1920

EU-parlamentet i Bryssel. Foto: Norbert Oriskó, Pixabay

I Fair Actions och Concords enkät ställde vi följande fråga till varje partis topp-3-kandidater:

Granskningar visar att europeiska och multinationella företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras kund- och leverantörskedjor. Kommer du att stödja en lagstiftning för obligatorisk riskanalys och åtgärdsplan för företag (Human Rights Due Diligence) på EU-nivå i syfte att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Sammanfattning av svaren:

Alla kandidaterna från S, MP, L, KD, V och F! samt en kandidat från C svarar JA. M och övriga kandidater från C svarar NEJ. Samtliga kandidater uttrycker att frågan är mycket viktig. M vill dock invänta en utredning av svensk lagstiftning innan de fattar beslut om EU-nivån medan C menar att OECD:s icke bindande riktlinjer är tillräckliga.

Citat i urval:

”Jag tycker att EU bör se över behovet av mer bindande regler för företagens ansvar, och vi har därför arbetat för detta i Europaparlamentet under mandatperioden 2014–2019”
Jytte Guteland (S)

”Ja, det behövs tydligare regler för att minska mänsklig exploatering. Stora företag måste också ta ett stort ansvar.”
Said Abdu (L)

”Gröna gruppen i EU-parlamentet jobbar för ett sådant bindande regelverk för företag.”
Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Om enkäten

Enkäten skickades till alla svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet idag
Den gick till varje partis topp-3-kandidater, totalt 27 personer
Totalt svarade 20 personer.
Samtliga tillfrågade från S, MP, C, F! och V besvarade enkäten.
Från M enbart Tomas Tobé. Bland förstanamnen svarade inte Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Från SD svarade ingen av de tillfrågade på enkäten.
Svaren har analyserats av policysamordnare och i vissa fall av berörda arbetsgrupper i CONCORD Sverige.