Swedbank bäst på hållbarhet bland storbankerna – klättrar förbi SEB

I år klättrar Swedbank förbi SEB i Fair Finance Guides rankning och är nu den svenska storbank som lovar mest inom hållbarhet. Svenska banker fortsätter att förbättra sina riktlinjer inom hållbarhet, men klimatfrågan släpar efter.

/16 november, 2017/Nyheter/
totalranking-med-rubrik-utan-utropstecken

De svenska bankerna fortsätter att förbättra sina hållbarhetsriktlinjer. Det visar årets kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i, samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

– Vi ser att bankerna har hållbarhet på agendan och vill bättra sig, vilket också bankkunderna kräver idag. Bankerna har tagit fram mycket tydligare riktlinjer inom olika hållbarhetsområden sedan vi startade 2014, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Swedbank klättrar förbi SEB
Swedbank tar i år över förstaplatsen från SEB bland storbankerna och ställer nu högst krav på hållbarhet i sina riktlinjer. Bland annat ställer Swedbank numera krav på att skogsföretag följer miljöstandarden FSC, och att jordbruksföretag motverkar bristen på dricksvatten.

Danske Bank blir årets raket och har ökat hela 14 procentenheter genom flera nya ställningstaganden, bland annat inom gruv- och fossilsektorn. Det hjälper dock inte Danske Bank att ta sig från sista plats i rankningen. Handelsbanken och Nordea är de storbanker som förbättrat sig minst under det senaste året. De två alternativbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank ligger fortfarande klart i topp. Båda banker ställer sig bakom i princip alla internationella hållbarhetskrav.

Få löften inom klimat och skatteflykt
Flest löften ger storbankerna gällande korruption och mänskliga rättigheter. Däremot ges få löften kopplat till klimatfrågor, vilket är anmärkningsvärt. Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar har visserligen skärpt sina gränser för kolinvesteringar, och SEB har som första bank börjat redovisa sina fonders klimatavtryck på ett mer heltäckande sätt. Men trots dessa framsteg har storbankerna näst lägst hållbarhetsbetyg inom klimatfrågor. Allra lägst genomsnittsbetyg får bankerna inom området skatteflykt, eftersom bankerna inte ställer tillräckliga krav på företagen de investerar i.

Fler löften men brister i praktiken
Samtidigt som storbankerna generellt ger fler hållbarhetslöften, visar fallstudier att de har en bra bit kvar för att leva upp till löftena. Våra granskningar under 2017 avslöjade att svenska storbanker kopplas till skövling av regnskog på Borneo, kränkningar av mänskliga rättigheter i Sudan genom investeringar i Lundin Petroleum, och finansiering av kontroversiella palmoljeplantager i Indonesien. Ingen av bankerna fick godkänt när det gäller att försöka påverka företagen till förbättring, men Swedbank stack ut genom att vara något bättre än övriga banker.

– Det är fortfarande en stor lucka mellan vad bankerna säger och vad de gör. Framförallt satsar de för lite resurser på att se till att den finansiella verksamheten lever upp till bankens hållbarhetslöften, säger Jakob König.


Fair Finance Guide är ett initiativ som drivs av Fair Action, Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia och Naturskyddsföreningen.