Sverige måste driva på för tuffare krav på företag

I höst kommer ett historiskt lagförslag från EU om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Här presenterar vi våra rekommendationer om vad lagstiftningen bör innehålla för att bli effektiv.

Maria SjödinNyheter

Många av de som arbetar med lädertillverkning i Bangladesh får inte skyddsutrustning vilket gör att de utsätts för giftiga kemikalier. Foto: David Lundmark/Dagens Arbete

Granskningar visar gång på gång att många svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen som jobbar i leverantörsfabrikerna runt om i världen. ⁣

Nära hälften av de svenska företagen har ingen uppföljning av om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet, visar en rapport från oss och Amnesty från 2020. Granskningen omfattade 46 svenska företag i olika branscher.

På EU-nivå har det startats en process för att ta fram lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, och där vill vi att Sverige driver på. Sverige kan påverka så att lagstiftningen blir effektiv och  sätter stopp för att företag bidrar till tvångsarbete, extremt låga löner som inte räcker till mat och sjukvård eller farlig arbetsmiljö.

Här hittar du våra och 10 andra organisationers rekommendationer om vad en sådan lagstiftning bör innehålla.