Sverige måste driva på för tuffare krav på företag

I december kommer ett historiskt lagförslag från EU om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Här presenterar vi våra rekommendationer om vad lagstiftningen bör innehålla för att bli effektiv.

/27 oktober, 2021/Nyheter/
savar

Många av de som arbetar med lädertillverkning i Bangladesh får inte skyddsutrustning vilket gör att de utsätts för giftiga kemikalier. Lädret kan sen hamna i skor som säljs i svenska butiker. Foto: David Lundmark/Dagens Arbete

Granskningar visar gång på gång att många europeiska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen som jobbar i leverantörsfabrikerna runt om i världen. ⁣

Nära hälften av de svenska företagen har ingen uppföljning av om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet, visar en rapport från oss och Amnesty från 2020. Granskningen omfattade 46 svenska företag i olika branscher.

På EU-nivå har det startats en process för att ta fram lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, och där vill vi att Sverige driver på. Sverige kan påverka så att lagstiftningen blir effektiv och  sätter stopp för att företag bidrar till tvångsarbete, förföljelse av fackligt aktiva eller extremt låga löner som inte räcker till mat och sjukvård.

Det vi hör från Bryssel är dock att det finns många aktörer som verkar för att försvaga EU-förslaget. De kommande veckorna är därför kritiska för att undvika ett urvattnat förslag. Vi är glada att regeringen är positiv till den kommande EU-lagstiftningen. Samtidigt måste regeringen bli mycket mer konkret gällande innehållet i lagen och dessutom aktivt driva på EU-kommissionen.

Till exempel finns det krafter som vill undanta små och medelstora företag, samt att begränsa företagens ansvar till direkta leverantörer. Regeringen har i sin position uttryckt stöd för att lagstiftningen ska omfatta alla företag oavsett storlek, vilket är bra. Nu vill vi se att regeringen driver detta gentemot kommissionen. Det är också viktigt att regeringen driver att de som lider skada av företags verksamhet ska kunna föra talan i europeisk domstol.

Regeringen måste också kraftfullt verka för att lagstiftningen ska omfatta hela den så kallade värdekedjan, vilket är viktigt eftersom många av de allvarligaste människorättskränkningarna sker hos leverantörernas underleverantörer, till exempel i produktionen av råvaror.

Här hittar du våra och 10 andra organisationers rekommendationer om vad en sådan lagstiftning bör innehålla. För ytterligare information se också denna korta sammanfattning om varför vi anser att en lagstiftning behövs, som är framtagen av vår samarbetspartner ForumCiv.