Varför behövs en lag om företagsansvar?

23 februari kommer ett historiskt lagförslag från EU om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Här berättar vi varför lagen behövs och vad den måste innehålla för att bli effektiv.

/17 februari, 2022/Nyheter/
savar

Många av de som arbetar med lädertillverkning i Bangladesh får inte skyddsutrustning vilket gör att de utsätts för giftiga kemikalier. Lädret kan sen hamna i skor som säljs i svenska butiker. Foto: David Lundmark/Dagens Arbete

Varför är lagförslaget viktigt?
Granskningar visar gång på gång att många europeiska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen som jobbar i leverantörsfabrikerna runt om i världen. ⁣

Nära hälften av de svenska företagen har ingen uppföljning av om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet, visar en rapport från oss och Amnesty från 2020. Granskningen omfattade 46 svenska företag i olika branscher.

EU-lagförslag på gång
På EU-nivå har det startats en process för att ta fram lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Ett förslag väntas 23 februari.

Risk för urvattnad lag
Det finns många aktörer som vill försvaga EU-förslaget. Därför att det viktigt att Sverige driver på så att lagstiftningen blir effektiv och  sätter stopp för att företag bidrar till tvångsarbete, förföljelse av fackligt aktiva eller extremt låga löner som inte räcker till mat och sjukvård. Innan lagen blivit antagen vet vi inte exakt hur stor skillnad den kommer göra för de som drabbas negativt av företags verksamhet.

Vad är det för lag som kommer?
Lagen går ut på att kräva att företag ska ta ansvar för mänskliga när de gör inköp från andra länder. Som det är nu har många företag lagt sin produktion i länder där det är väldigt billigt att producera för att spara pengar. Idag tillverkas till exempel en stor del av kläderna vi köper i länder där lönerna är så låga att anställda inte har råd med ordentlig mat, boende och sjukvård till sig och sina barn.

Samtidigt har företag idag inget juridiskt ansvar för hur arbetsvillkoren ser ut i fabrikerna de köper ifrån, de kan blunda för problemen utan att det får några rättsliga konsekvenser. Hela ansvaret ligger idag på fabriksägaren, trots att det är det köpande företaget som tar den stora delen av vinsten från försäljningen.

Lagförslaget kommer ställa krav på företag att ta reda på vilka problem som finns i fabrikerna där de tillverkar sina produkter, förekommer till exempel tvångsarbete eller blir anställda som går med i facket avskedade? Lagstiftningen kommer också att omfatta ansvar för att ta reda på hur miljöpåverkan ser ut. Sen blir företagen också tvungna att åtgärda problemen.

Vad skulle lagförslaget kunna innebära i praktiken?
Låt oss föreställa oss att det börjar brinna på en klädfabrik i Pakistan som säljer till ett svensk klädföretag, och många anställda i fabriken dör och skadas därför att det inte fanns brandlarm och nödutgångar. Låt oss också anta att det köpande klädföretaget kände till att det fanns stor risk att fabriken hade dålig brandsäkerhet, men valde att inte göra nånting åt det. Då måste överlevande och de avlidnas familjer kunna föra talan även i svensk domstol om att få skadestånd från det svenska klädföretaget. Det är det vi vill ska bli möjligt med den kommande lagstiftningen.

Fair Actions och 10 andra organisationers rekommendationer om vad lagstiftningen bör innehålla.

Sammanfattning om varför  en lagstiftning behövs, framtagen av ForumCiv.

Press kit kring lagstiftningen för journalister.