Sverige halkar efter med regler om företagsansvar

Vår senaste granskning av 46 företag visar att nästan vartannat företag inte har någon uppföljning av om deras policy för mänskliga rättigheter faktiskt följs i den egna verksamheten eller i leverantörsledet. Trots det så har den svenska regeringen inte börjat jobba för en lagstiftning som kan få företagen att förbättra sina rutiner.

/1 september, 2020/Nyheter/
HRRD-Karta

Våra rapporter visar gång på gång att många svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen hos leverantörerna runt om i världen.

Men Sverige har inte hoppat på lagstiftnings-tåget trots att andra länder satt ner foten:

  • Holland och Frankrike har antagit lagar som tvingar företag att hålla koll på hur de påverkar mänskliga rättigheter när de tillverkar varor i andra länder. I Holland fokuserar lagen på att företagen måste undvika att bidra till barnarbete.
  • Norge har ett lagförslag på bordet och i Finland har regeringen börjat undersöka hur en sådan lag skulle kunna införas.
  • På EU-nivå har det startats en process för att ta fram en EU-lagstiftning om företags ansvar för människor och miljö.
  • Sveriges regering har samtidigt tagit NOLL steg för att förbereda för en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Tillsammans med 13 andra organisationer i civilsamhället uppmanar Fair Action nu regeringen att börja arbeta för en effektiv lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Läs mer om våra förslag i rapporten ”Barometer 2020 – Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling”.

Se också våra förslag kring hur en EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter bör utformas. Förslagen kommer från Fair Action, Clean Clothes Campaign, Oxfam, Amnesty International mfl.