Styrelseproffs sökes

Valberedningen för Fair Action välkomnar dig att nominera personer som kan bidra till föreningens strategiska arbete. Kanske är du själv intresserad av att sitta i styrelsen?

/5 februari, 2019/Nyheter/
styrelseproffs-sokes

Vi letar efter personer som vill få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action har de senaste åren genomfört ett gediget arbete med våra strategier och bytt namn. Nu letar vi efter dig som vill engagera dig ideellt för att sätta våra strategier i verket och fortsätta utveckla verksamheten. Som styrelsemedlem får du en fantastisk inblick i arbetet och kunskap i sakfrågorna. Dessutom är styrelsen känd för att ha roligt och arbeta effektivt.

Vilka kunskaper och erfarenheter behövs?

Du ska ha ett starkt intresse och driv för våra frågor. Annat som vi letar efter är personer som tidigare arbetat med föreningar som söker extern finansiering och personer som har kunskap om kommunikation och politisk påverkan.

Hur går nomineringen till?

Är du intresserad så hör av dig och beskriv hur du tror du kan bidra till vårt styrelsearbete de kommande två åren. Eller nominera någon annan du tror kan bidra, gärna efter att ha pratat med hen.

Du kan också kontakta valberedningen så berättar vi mer om vad ett styrelseuppdrag i Fair Action innebär.

Nomineringar behöver ske senast 10 mars.

Vem ska jag höra av mig till?

Kontakta valberedningen: Julia Hale j.m.v.hale@gmail.com och Anneli Nordling aaenordling@gmail.com