Storbankerna har 60 miljarder i fossila bolag

2 december 2015

De sju största bankerna i Sverige investerar 61,8 miljarder kronor i världens största fossilbolag, visar en ny rapport från Fair Finance Guide. Men för bankkunder är det fortfarande svårt att veta hur klimatsmart deras sparpengar placeras.

/2 december, 2015/Nyheter/
142327

Bankerna har en stor möjlighet att spela en viktig roll i klimatarbetet genom att flytta investeringar och utlåning från fossilt till förnybart. Men Fair Finance Guides granskning visar att Sveriges sju största banker fortfarande satsar närmare 62 miljarder i världens 200 största bolag inom kol, olja och gas.

Bankernas ägande i CU200 enligt undersökningen. Enhet: miljarder kronor.

– För att nå klimatmålen måste 80 procent av de fossila tillgångarna ligga kvar i marken, det är alltså ohållbart både ekonomiskt och miljömässigt att fortsätta investera kundernas pengar i de här företagen, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på organisationen Sveriges Konsumenter.

Störst investeringar i fossilbolagen hade Nordea som vid årsskiftet ägde aktier för närmare 18 miljarder kronor. Därefter kommer Swedbank med drygt 17 miljarder och med störst belopp av bankerna investerat i kolbolag. I granskningen konstateras att bristen på transparens är ett genomgående problem som bland annat gör det svårt för sparare att göra informerade val. Bankerna saknar också heltäckande klimatåtaganden och mål för sina investeringar, även om vissa banker tagit viktiga steg det senaste året.

– Bankerna har börjat vakna, bland annat har flera av dem tagit ställning mot kolbolag den senaste tiden och några banker har börjat redovisa sina fonders klimatavtryck vilket gör det lättare för konsumenterna att välja klimatsmarta sparalternativ, säger Jakob König.

Fair Finance Guide rekommenderar att bankerna slutar investera i de värsta klimatbovarna som utvinning av kol, oljesand och kolkraft. Bankerna bör även sätta upp mål för att fasa ut investeringarna helt från de största fossilbolagen. Dessutom bör fler banker redovisa klimatavtrycket hos olika sparprodukter så att konsumenterna lättare kan jämföra och göra informerade val.

Läs mer och mejla din bank här.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som lanserades i Sverige i början av 2015 av Fair Action, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Diakonia och Amnesty. Sedan lanseringen har initiativets webbplats haft drygt 60 000 besök och över 6 000 personer har skickat mejl till sina banker med krav på större hänsyn till hållbarhet och sociala frågor.