Stora brister i regeringens uppföljning av Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

2015 lanserade närings- och innovationsminister Mikael Damberg regeringens svenska handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen har utarbetats utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. När regeringen nu följer upp hur handlingsplanen implementerats saknas information om vilka resultat åtgärderna fått för de människor runt om i världen som berörs av svenska företags verksamheter.

/12 januari, 2018/Nyheter/
Statsråd Mikael Damberg Näringsdepartementet

- Planen är ett steg på vägen för att stötta svenska företag i deras hållbarhetsarbete i Sverige och utomlands, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid lanseringen av handlingsplanen för företag och mänskliga rättigheter 2015. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet