Ställ krav på schysta villkor vid resor i tjänsten

4 juni 2015 De krav som kommuner och myndigheter ställer på sina medarbetares tjänsteresor är en dyster läsning, visar en ny granskning från Schyst resande. Miljökraven finns med, men de sociala kraven på resor och hotell är helt bortglömda.

train-797072_1280

Schyst resande har granskat sammanlagt 28 kommuner och landsting, åtta myndigheter, sju ideella organisationer och fem företag. Ytterst få tar upp sociala aspekter av affärsresande. Ingen av de granskade kommunerna, landstingen eller myndigheterna ställer krav på att restauranger, transportföretag eller hotell ska ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Läs rapporten och Schyst resandes rekommendationer om tjänsteresor här.