Sportföretagen öppnar upp och andra framsteg 2020

Under året har Fair Action bidragit till att Intersport och Stadium offentliggjort information om sina leverantörer. Det gör att det går att få insyn i hur arbetsvillkoren ser ut. Även på politiskt nivå har det gått framåt när det gäller lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

/14 januari, 2021/Nyheter/
people-2592247_1920

Intersport och Stadium offentliggjorde information om sina leverantörer under 2020. Foto: StockSnap från Pixabay

Framgångar 2020

Under året har Fair Action bidragit till att:

  • EU-kommissionen tog de första stegen mot ett lagkrav på företag att respektera mänskliga rättigheter både i sin egen verksamhet och hos sina leverantörer runt om i världen. Ett lagförslag väntas 2021.
  • Kampanjen Visa handlingskraft som vill få svenska regeringen att driva på för en effektiv lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter på EU-nivå fick ett brett stöd. 40 företag inklusive H&M och IKEA, 8 fackliga organisationer och ett 40-tal ideella organisationer stod bakom kampanjen. Fair Action var en av initiativtagarna till kampanjen och såg till att Nudie Jeans och Nilson Group stöttade kampanjen. Över 18 000 privatpersoner skrev också under namninsamlingen till stöd för lagstiftningen.
  • Utrikeshandelsminister Anna Hallberg uttryckte i augusti försiktigt stöd för EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter.
  • Sex storbanker förbättrade sina riktlinjer för hållbarhet. Swedbank införde ett krav på levnadslön i riktlinjerna för sina investeringar i företag. Dock saknades en definition av hur Swedbank definierar levnadslön. På klimatområdet har flera banker tagit steg. Swedbank antog det mest ambitiösa målet att ställa om alla sina investeringar i linje med Parisavtalet till 2025. Handelsbanken rensade ut fossilbolag ur i princip alla sina fonder.
  • H&M avslutade sitt samarbete med en kinesisk leverantör efter att ett systerföretag till leverantören anklagats för tvångsarbete. Detta efter en global kampanj för att uppmärksamma tvångsarbete i Xinjiang-provinsen i Kina, som Fair Action stått bakom och spridit.
  • Intersport SverigeNelly och Stadium publicerade listor över sina leverantörer för egna märken. Det gör att det går att få insyn i hur arbetsvillkoren ser ut. KappAhl utökade informationen om sina leverantörer bland annat med ägare, antal anställda och typ av produkter. Alla fyra företagen agerade efter påtryckningar från Fair Action.
  • Fyra modeföretag som drivs av influencers har i samband med vår granskning blivit mer öppna i sin kommunikation gentemot konsumenter. Företaget By Bianca publicerade information på sin hemsida om i vilka fabriker tillverkningen sker, och tre andra företag har utlovat att publicera information om leverantörerna (Toteme, Adoore) eller att bli mer transparenta generellt (Daisy Grace).
  • Skomärket Urberg som ägs av Outnorth offentliggjorde de garverier som tillverkar lädret till sina skor. Listan publicerades efter påtryckningar från Fair Actions följare.