Scorett offentliggör var lädret kommer ifrån

I samband med Fair Actions kampanj i sociala media uppger Scorett att de kommer att gå ut med information om var lädret till deras skor tillverkas. Allt fler företag öppnar upp om var produktionen sker.

scorett-garverier-fair-action-transparens

Scorett uppger att de ska offentliggöra var lädret till deras skor tilverkas. Transparens i produktionsleden är avgörande för att företag ska kunna hållas ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

”Vi på Scorett vill vara transparenta och svarar gärna på frågor om våra produkter och vår produktion på csr @scorett.se. Vår offentliga garverilista läggs ut inom kort, så håll utkik!” skriver de i kommentarsfältet på Instagram.

Läderarbetare utsätts för farliga kemikalier

Bearbetning av skinn och läder, det som kallas garvning, räknas till en av världens mest förorenande industrier. Anledningen är den stora mängd farliga kemikalier som används och för bristen på skyddsutrustning för arbetarna. Många hanterar lädret med bara händerna och andas in de skadliga ångorna vilket leder till kroniska eksem och luftvägssjukdomar, ibland cancer.  Globalt sett dör två personer i minuten till följd av farliga kemikalier på jobbet enligt FN. En del av dessa kan ha tillverkat de skor som vi importerar till Sverige.

Nödvändigt med mer information om var tillverkningen sker

Enligt FN är öppenhet i leverantörsleden centralt för att skydda arbetare mot farliga kemikalier. Utan information om var produkterna tillverkas är det omöjligt att undersöka hur de faktiska förhållandena i fabrikerna ser ut.