Så kan företagens hållbarhetsredovisning förbättras

I vår väntas EU-kommissionen föreslå nya regler om hållbarhetsrapportering. Fair Action uppmanar Sverige att driva på för ökade kvalitetskrav på företagens redovisning.

/8 mars, 2021/Nyheter/
savar

Många av de som arbetar med lädertillverkning i Bangladesh får inte skyddsutrustning vilket gör att de utsätts för giftiga kemikalier. Lädret kan sen hamna i skor som säljs i svenska butiker. Foto: David Lundmark/Dagens Arbete

Fair Action har gett sina synpunkter till Justitiedepartementet inför revideringen av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering. Vi anser att direktivet bör uppdateras för att säkerställa att informationen om företags påverkan på mänskliga rättigheter är jämförbar och tillräckligt utförlig.

Fair Action föreslår bland annat att det införs krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar samt riktlinjer för hur företag ska rapportera om sina risker och påverkan på mänskliga rättigheter, i linje med rapporteringsramverket som finns för FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Läs Fair Actions samtliga synpunkter här.