Osäkra klädfabriker i Pakistan

Klädfabrikerna i Pakistan är farliga arbetsplatser eftersom det på flera av dem saknas ordentliga nödutgångar i händelse av brand, visar en ny rapport från Fair Action och Clean Clothes Campaign. Rapporten innehåller rekommendationer från pakistanska fackföreningar och ideella organisationer om hur utökningen av det internationella arbetsmiljöavtalet till Pakistan bör utformas för att bli effektivt.

/14 november, 2022/Nyheter/
preview

Nasra Bibi förlorade sin son i en brand på klädfabriken Ali Enterprises i Karachi 2012. 250 personer dog i lågorna. Foto: Amar Guriri

Fair Action uppmanar de svenska mode- och textilföretag som köper från Pakistan att ställa sig bakom expansionen. Det är viktigt att avtalet kan vara i drift senast januari 2023 för att de anställda ska kunna vara trygga på jobbet.

Här finns en lista över vilka bolag som skrivit under det internationella arbetsmiljöavtalet, som idag gäller Bangladesh. Fackföreningar och arbetsrättsorganisationer i Pakistan har under många år velat ha samma sorts avtal som finns i Bangladesh, där de köpande modeföretagen hjälper fabrikerna att förbättra arbetsmiljön. Avtalet i Bangladesh är ett lyckat exempel då det har lett till att över 120 000 förbättringar har gjorts av nödutgångar, brandvarnare och elektriska ledningar.