Nytt EU-projekt ska granska läderindustrin

7 maj 2015 Den 1 maj tog EU ett viktigt steg då man i praktiken förbjöd import av lädervaror som innehåller den form av krom som är farligast för människor. Men förordningen skyddar inte de som arbetar i garverier och skofabriker. Tillsammans med 17 andra organisationer i Europa och Asien drar nu Fair Trade Center igång en granskning av läderindustrin. Syftet är att förbättra arbetsförhållandena och transparensen i branschen, där få företag i dag är öppna kring sin produktion.

Akash (14)

Foto: GMB Akash.

Läderindustrin är i dag en vit fläck på hållbarhetskartan, trots att många av oss bär både skor, byxor och väskor i skinn. När textilindustrin har fått undergå granskningar, har skinnförädlingen sluppit och många stora skoföretag vet i dag inte ens varifrån lädret i deras produkter kommer.

Det största bekymret med garvning, förädling, av skinn är användandet av det extremt skadliga kromet som används i upp till 85 procent av världens läderproduktion. Den variant av krom som tillsätts i garvningsvätskan för att göra skinnet mjukt kan omvandlas till så kallat sexvärdigt krom, som är cancerogent för människor och kan orsaka hud- och luftvägssjukdomar.

‒ Det är illa att konsumenter i Europa löper risk att deras läderskor skadar deras hälsa. Men läget för de som tillverkar lädret i låglöneländer som Indien eller Bangladesh är långt värre, säger Charlie Aronsson från Fair Trade Center, den svenska representanten i det EU-projekt som ska granska läderindustrins olika led.

Det är i dag inte ovanligt att garveriarbetare hanterar krom och andra kemikalier utan skyddsutrustning och på så sätt är i ständig kontakt med ämnen som allvarligt skadar deras hälsa.

‒ Den nya EU-förordningen är ett steg i rätt riktning men det återstår att se om de strängare reglerna vid import också har positiva effekter för de anställda i garverier och skofabriker, säger Charlie Aronsson.

Projektet är finansierat av EU och löper över en treårsperiod. Förutom 15 europeiska organisationer som arbetar för ökat företagsansvar deltar också tre organisationer från Asien. Under de kommande tre åren hoppas kampanjen ”Change Your Shoes” kunna ta fram och sprida information om de arbets- och miljöförhållanden som råder i läder- och skoproduktionen. Det slutgiltiga målet är att få till ett förbud mot kromgarvat läder och att ha tagit viktiga steg mot högre löner i skofabriker och garverier.

För mer information, kontakta:

Charlie Aronsson, projektledare Fair Trade Center telefon 08 – 643 43 64, e-post: charlie@fairtradecenter.se

Moa Kärnstrand, projektledare Fair Trade Center telefon 073 – 980 10 57, e-post: moa@fairtradecenter.se